Bestsellery edukacyjne Impuls – listopad 2017

Bestsellery edukacyjne Impuls – listopad 2017

Przegląd

Top 10 Oficyny Wydawniczej Impuls, notowanie bestsellerów za listopad 2017 r.

W mijającym okresie naszą najpopularniejszą książką został wyjątkowy poradnik Marii Bystrzanowskiej Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Tytuł od pierwszego dnia premiery po dzień dzisiejszy zbiera bardzo przychylne recenzje i jest jak wydać po notowaniu bardzo potrzebny a przez co czytany.  Rodzice i nauczyciele otrzymali do ręki poradnik, z którego dowiedzą się, jak rozpoznać mutyzm, jak postępować z dzieckiem z tą przypadłością, gdzie szukać pomocy, jak wygląda diagnostyka i proces terapii. Specjaliści zaś mogą skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniami Autorki.

Drugie miejsce zajął komplet 10 zeszytów logopedycznych Grażyny Krzysztoszek i Małgorzaty Piszczek pt. Materiały wyrazowo – obrazkowe do poprawnej wymowy głosek…, każdy z 10 materiałów odpowiada za inną partię głosek. Zeszyty cieszą się od lat wielkim uznaniem, zainteresowaniem i zadowoleniem zarówno specjalistów logopedów, opiekunów, rodziców, wszystkich szukających pomocy logopedycznych.

Trzecie miejsce przypadło najnowszej publikacji Anny Franczyk i Katarzyny Krajewskiej pt. Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Któż z Was nie pamięta słynnej książki „z pajacykiem”, czyli Programu psychostumulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju? Dla wielu terapeutów, specjalistów i nauczycieli był to drogowskaz, z którego korzystali i korzystają w swojej pracy. Nakład książki był wielokrotnie wyczerpywany i wznawiany z uwagi na ogromne zainteresowanie. Dziś Autorki tego słynnego podręcznika zapraszają do nowej publikacji, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”, która w notowaniu Top 10 listopada notuje 3 najlepszy wynik zainteresowania wśród naszych czytelników.

Gratulujemy i zachęcamy rekomendacją do lektur!

 

Impuls
Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów
Mutyzm wybiórczy
Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów
Maria Bystrzanowska

Zawarty w zeszycie materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), wyrażeniach i w całych zdaniach. Należy go wykorzystywać po uprzednim wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach…  więcej

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek... 2. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek – komplet 10 zeszytów 
Grażyna Krzysztoszek i Małgorzata Piszczek

Zawarty w zeszytach materiał przeznaczone są do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek (1-10 zeszyty) w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), wyrażeniach i w całych zdaniach. Należy go wykorzystywać po uprzednim wywołaniu w izolacji głosek (1-10 zeszyty) i utrwaleniu ich w sylabach…  więcej

  Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju (wersja papierowa) 3. Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci
w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Anna Franczyk i Katarzyna Krajewska

W niniejszej książce przedstawiamy przykładowe zabawy i karty pracy do wykorzystania w procesie diagnozowania. Opracowane przez autorki propozycje mogą być zastosowane w różnorodnych sytuacjach, w zależności od inwencji nauczyciela terapeuty  więcej


MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ4.
Terapie szyte na miarę. Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej

Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym…  więcej

 


Zrozumieć Montessori5.
Zrozumieć Montessori-Małgorzata Miksza

Monografia naukowa Małgorzaty Mikszy pod tytułem „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” jest bez wątpienia lekturą obowiązkową dla rodziców, którzy chcą dać dzieciom wszystko, co najlepsze, a niekoniecznie posiadają wykształcenie pedagogiczne. Lektura pomoże uniknąć błędów wynikających z niewiedzy i nieznajomości pewnych procesów znamiennych dla kolejnych czterech faz rozwoju dziecka… więcej

 

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali6. Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali + 2xCD

Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. Wśród zaproponowanych piosenek możemy znaleźć m.in. Kółko graniaste, Wlazł kotek na płotek, Jadą jadą misieDo książki dołączone zostały dwie płyty CD: jedna wersja z 51 piosenkami, a druga wersja instrumentalna-karaoke…  więcej


Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali7.
Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Program ten jest zgodny z celami kształcenia w zakresie wychowania fizycznego określonymi w obowiązującej podstawie programowej. Zyskał on pozytywne opinie specjalistów z metodyki i dydaktyki oraz wielu nauczycieli wychowania fizycznego. Nauczyciele wychowania fizycznego mogą zakupić na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej „Impuls” podręcznik w wersji papierowej oraz/+ e-book pod postacią PDF-u. O ile książka zawierać będzie oparty na nowej podstawie program, o tyle w wersji elektronicznej nasi Czytelnicy otrzymają plany pracy oraz przedmiotowe systemy oceniania…  więcej

Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę8. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę

Niniejsza publikacja, zatytułowana Terapeutyczno-edukacyjna podróż w lepszą stronę, ukazuje możliwości dokonania zmian w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami. Tom ten ma stanowić preludium do serii wydawniczej pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, w której będą poruszane kwestie szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej… więcej

 

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia9. Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia

Publikacja Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia. Kultura. Społeczeństwo. Terapia zawiera rozdziały napisane przez specjalistów teoretyków i praktyków zajmujących się istotą niepełnosprawności, funkcjonowaniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w społeczeństwie oraz ich szeroko pojętym uczestnictwem w kulturze i terapii… więcej


Nowe media, technologie i trendy w edukacji10. Nowe media, technologie i trendy w edukacji
W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego

Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilkuletnich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również fragmenty o charakterze bardziej popularnonaukowym. Została przygotowana z myślą zarówno o teoretykach, jak i praktykach edukacji… więcej

 

Kategorie: Bestsellery
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.