Do wyjątkowych zabaw andrzejkowych podsyłamy Impuls…

Przegląd

Jak co roku w długie jesienne wieczory przystąpisz do organi­zo­wania tradycyjnych andrzejek. Polecamy książkę, “ściągę”, która pomoże ci w uło­że­niu programu wieczoru. Przedstawiony w niej zestaw wróżb i zabaw nie wyczerpuje wszystkich propozycji i pomysłów. Na taki ich wybór złożyły się wieloletnie doświadczenia autora. Liczne prośby czytelników o nowe wróżby inspirowały go nie tylko do żmudnych poszukiwań przepowiedni, lecz także do samodzielnego opracowywania nieco uwspółcześnionych wróżb. Z późniejszych relacji tych, którzy korzystali z opracowań, Autor wspomina, że cieszyły się równie wielkim powodzeniem, jak te tradycyjne.

W organizowaniu andrzejek i w andrzej­kowej zabawie ważne jest aby, uczestniczyli wszyscy, a program był bogaty i miał nieco tajemniczą, ale pełną humoru atmosferę. Jeśli książka pomoże ci w tym, to trud włożony w jej opracowanie nie pójdzie na marne. Zobacz książkę (dostępna w wersji papierowej i ebook) – wyjątkowa cena!
Wróżby z wosku (fragment książki)

Do najbardziej rozpowszechnionych wróżb należało lanie wosku, rzadziej ołowiu lub cyny. Dziewczyna nabierała wosku na blaszaną łyżkę i trzymała ją nad ogniem, a gdy rozpuścił się, wylewała go na wodę, często przez złożone na krzyż cztery rózgi z miotły, przez słomki lub wiórki. Współcześnie lejemy go przez ucho od klucza, ponieważ zamyka wszystkie sekrety i tajemnice. Po zastygnięciu wosku wycią­gamy go z wody i trzymamy między światłem świecy (lampki) a ścia­ną, obracając tak długo, aż cień na ścianie przybierze kształt zbliżony do jakiegoś przedmiotu. Przy odgadywaniu woskowej wróżby dziew­częta wzywały do pomocy św. Andrzeja: „Św. Andrzeju, daj znać, co się ze mną będzie dziać?”.

Dziewczęta próbowały również określić zawód przyszłego męża, dopatrując się w cieniu kształtu różnych narzędzi rzemieślniczych.

Interpretacja wróżby w dużym stopniu zależy od fantazji, dowcipu wróżki, jej znajomości osób uczestniczących w zabawie. Tym dziew­czętom, które nie mają doświadczenia w interpretowaniu zjawisk nad­przyrodzonych i trudno im odgadnąć znaczenia niektórych figur, pro­ponuję taką ściągawkę:
Kształt figury geometrycznej świadczy o tym, że ten, kto lał wosk, jest zrównoważony, lubi życie spokojne, wolne od trosk material­nych, jest praktyczny i rozsądny – nawet za bardzo. Szkoda, że nie ma głębszych zainteresowań twórczych, zawodowych, przy swoich zdol­nościach mógłby wiele osiągnąć. Partnera na męża (żonę) znajdzie w swoim najbliższym otoczeniu.

Kształt drzewa, lasu oznacza, że wróżący sobie lubi wieś, piękne widoki, wzruszającą lekturę. Marzy o prawdziwej miłości, chociaż się do tego nie przyznaje. W życiu może doznać wielu rozcza­ro­wań, po­nieważ kieruje się głównie uczuciem i nie stać go na obiek­tywny sąd o ludziach. Powinien częściej przebywać w towa­rzyst­wie starszych, doświadczonych ludzi i spróbować zainteresować się literaturą popu­larnonaukową. Męża (żonę) znajdzie wśród ludzi piastujących ważne społeczne funkcje, np. nauczyciel, dziennikarz, naukowiec, dyrektor.

Kształt bryły, góry, skały – ten, kto lał wosk, ma gwałtowną, wybuchową naturę. Chciałby, żeby wszyscy go słuchali. Często jest nie­sprawiedliwy. Zbyt wiele myśli o sobie. Marzy o niezwykłych przygodach. Chciałby poznać chłopca (dziewczynę), który jest abso­lutnym ideałem, przewyższa urodą i stanowiskiem wszystkie znane mu osoby. Powinien dużo dyskutować ze znajomymi i oka­zy­wać im więcej życzli­wości.
Figura rycerza, konia, przedmiot o charakterze wojsko­wym ozna­cza, że lejąca wosk wyjdzie za mąż za wojskowego albo – jeśli to chłopiec – sam zostanie żołnierzem. Jest trochę staroświecki i ma kompleks niższości. Ciągle myśli o tym, że koleżanki i koledzy są mąd­rzejsi, ładniejsi i mają większe powodzenie. Wobec życia za­cho­wu­je się biernie. Jeśli się coś nie powiedzie, ma pretensje do losu, nigdy do siebie. Powinien zmobilizować się! Pomyśleć, co chce w życiu osiągnąć, i nauczyć się liczyć tylko na siebie. Jeśli tak zrobi, będzie na pewno szczęśliwy.

Kształt psa, kota świadczy, że wróżący umie być dobrym przy­jacielem i będzie idealnym towarzyszem życia. Ceni u ludzi szcze­rość, jest bezpośredni i obdarzony talentami towarzyskimi. Nie powinien stawiać ludziom zbyt wysokich wymagań, bo może się rozczarować. Podobają mu się tylko ci, którzy znajdują uznanie w oczach innych. Uwaga – nie należy spieszyć się ze zmianą stanu cywilnego.

Kształt grzybka, warzyw lub owoców – osoba wróżąca sobie jest łakoma, lubi słodycze i potrawy proste, ale smacznie przy­rzą­dzone. Szkoda, że tak mało zna się na sztuce kulinarnej. Jest nerwowa i niecierpliwa, ciągle coś zaczyna robić, a nigdy nie kończy. Podoba się płci przeciwnej. Musi starać się być bardziej systematyczna, bo w przeciwnym razie grożą jej poważne nieprzy­jemności.

Kształt serca – wróżący myśli tylko o miłości. Jest wielko­duszny i życzliwy. Nieopanowana namiętność może zniszczyć jego życie. Nie powinien czytać romansów, lecz przerzucić się raczej na literaturę poważną i spróbować przez trzy miesiące nie kochać się w nikim.

Kształt torebki lub innego przedmiotu damskiego oznacza, że wróżący jest interesowny. Nie lubi nauki i działalności społecznej, ponieważ nie przynosi to korzyści materialnych. Chciałby zdobyć majątek, ale nie wie jak. Marzy o małżeństwie z… właścicielem firmy. Lubi imponować drogim ubraniem, chętnie czyta powieści z życia wyższych sfer i żałuje, że nie ma bardzo zasobnej rodziny.

Kształt domku, mebla świadczy, że ten, kto leje wosk, wkrótce założy rodzinę. Jest gospodarny, ma poczucie piękna, jego dom będzie ładnie urządzony. Powinien wyrabiać w sobie poważne zainte­re­sowania, zdobyć się na odrobinę wytrwałości i czytać przez pół roku pisma literackie.

Kształt kwiatów świadczy o tym, że wróżący sobie ma uzdolnienia artystyczne i talent dekoracyjny. Jest subtelny i wrażliwy. Razi go często otoczenie, ale wrodzona delikatność nie pozwala na to reagować. Jest zamknięty w sobie i żyje bardziej marzeniami niż rzeczywistością. Zwykli ludzie nie interesują go. Widzi tylko ich wady, nie dostrzega zalet.

 

Andrzejki

Andrzejki

Oficyna Wydawnicza “Impuls”

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.