Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Matrasa!

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Matrasa!

Przegląd

 

Sąd przychylił się do wniosku Zarządcy Sądowego o umorzenie postępowania sanacyjnego. Rozporządzenie nie jest jeszcze prawomocne.

W lipcu br., zarządca sądowy sieci księgarni Matras, mec. Krzysztof Gołąb złożył w sądzie wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego. Podstawą wniosku były m.in.:
„brak transparentności w zakresie kondycji finansowej dłużnika”, „brak regulowania bieżących zobowiązań” i „utrata zdolności do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej”.

 

Od Redakcji (dodano 5 września 2017) :

Rozporządzenie jest już opublikowane w Monitorze Sądowym, tym samym jest prawomocne. (Numer 171/2017 (5308) z 5 września 2017 r. → Pozycja 33623)

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt X GRs 5/17, umorzono postępowanie sanacyjne Matras S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252298).
Poucza się, że na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego przysługuje zażalenie.
Termin na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem składa się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Ponadto, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego, osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

zobacz także:

Mole zadomowiły się w najstarszej księgarni w Europie

Przeżyliśmy demokrację przeżyjemy i sanację

Zmiana na stanowisku zarządcy Matras SA 

Sąd zgodził się na procedurę sanacyjną Matrasa

Kategorie: HOT, Rynek Polski
Tagi: Matras

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.