Zmiany w Programie Translatorskim © POLAND

Przegląd

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez tłumaczy i wydawców Instytut Książki wprowadza długo oczekiwane zmiany w regulaminie Programu.

Dotychczas wydawcy mieli jedynie rok na opublikowanie i rozliczenie konkretnej publikacji, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu. W nowym regulaminie czas ten został przedłużony do dwóch lat. Oznacza to, że jeśli wydawca nie zdąży z publikacją dzieła w ciągu roku, może uzyskać zgodę na prace nad wydaniem dzieła na kolejny rok.

Program Translatorski © POLAND to jeden z flagowych projektów Instytutu Książki, który ma na celu promocję literatury polskiej za granicą. Jest adresowany do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanym wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

  • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
  • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
  • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
  • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
  • literatura dla dzieci i młodzieży;
  • komiks.

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi:

1) tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
2) zakupu licencji prawnoautorskich;
3) druku dzieła.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców do 31 marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż do 31 sierpnia tego samego roku. W przypadku nierozdysponowania środków w danym konkursie ofert możliwe jest ogłoszenie kolejnych konkursów ofert. Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej www.instytutksiazki.pl.

Pełny tekst nowego regulaminu tutaj

za Instytut Ksiązki

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.