Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Przegląd

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają XI edycję Konkursu im. R. M. Rilkego na zestaw pięciu wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Termin nadsyłania prac: 15 sierpnia 2017 r.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne – główna to 3.000 zł (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej („Topos”), ew. na stronach internetowych Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2017 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia minimum 2 tyg. przed uroczystością.

 

dodatkowe informacje www.topos.com.pl

Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.