Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2015

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2015

Przegląd

Na stronie bn.org.pl  można dostępne jest sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2015, zawierające komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Narodową Książnicę w minionym roku.

„To był zbieg okoliczności. Podczas międzynarodowej konferencji otwierającej publiczną dyskusję o nowym projekcie Biblioteki Narodowej — deskryptorach BN — otrzymałem wiadomość o wyborze przez zarząd Międzynarodowej Federacji Bibliotecznych Stowarzyszeń i Instytucji (IFLA) Polski jako kandydata do organizowania Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji w roku 2017. I tak oto dwa najważniejsze z różnych powodów projekty BN w 2015 roku zostały ogłoszone tego samego dnia. Deskryptory — oficjalnie, kongres IFLA — jeszcze nieoficjalnie.

Rok 2015 został zamknięty rozstrzygnięciem konkursu na modernizację przestrzeni publicznych BN, w tym czytelń. Wygrał projekt autorstwa pracowni architektonicznej Konior Studio prowadzonej przez Tomasza Koniora. Propozycja przekształceń w szerokim kontekście przestrzeni miejskiej uwzględnia większe otwarcie Centralnej Biblioteki Państwa, zmiany w praktyce udostępniania zbiorów wynikające z obecnych możliwości biblioteki i dostosowane do oczekiwań użytkowników. Prace związane z realizacją projektu będą przeprowadzone w 2016 roku.

Konsekwencją przygotowania nowych rozwiązań w sposobie katalogowania, rozszerzenia katalogowania rzeczowego poprzez wprowadzenie deskryptorów BN, były istotne zmiany organizacyjne w BN. Powołano Zakład Katalogowania Dziedzinowego, w którym docelowo będą zatrudnieni specjaliści odpowiedzialni za katalogowanie książek, artykułów czasopism i publikacji zbiorowych z danej dziedziny. Będą oni dbać o poprawną terminologię używaną w opisach katalogowych oraz hasłach wyszukiwawczych. Liczymy na ich bliską współpracę z pracownikami podobnych komórek w wyspecjalizowanych bibliotekach w celu tworzenia jak najlepszych opisów katalogowych.

Historycznym wydarzeniem w Bibliotece Narodowej było powołanie Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych podnoszącego rangę dotychczasowej pracy zespołu konserwatorów, ale także wyznaczającego nowe zadania i wymagania wobec nich. Nie ograniczając zakresu zabiegów konserwatorskich nad zbiorami BN, nowa placówka naukowa będzie rozwijać swoje ważne funkcje eksperckie, przeprowadzać szkolenia oraz kontynuować i rozszerzać tematykę prac naukowych.

Rozwijają się intensywnie prace badawcze i współpraca międzynarodowa BN. Wszystkie czasopisma naukowe Biblioteki są punktowane na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wychodzące dopiero trzy lata „Polish Libraries” znalazło się tam po raz pierwszy, od razu z wysoką oceną 9 punktów.

Zachęcam serdecznie do lektury „Sprawozdania” ”

dr Tomasz Makowski
dyrektor Biblioteki Narodowej

Kategorie: Biblioteki, Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.