Bitwa miast: Oto najsilniejsze miasta i województwa w polskim e-commerce

Przegląd

E-commerce sprawia, że zakupy nie mają granic. Wystarczy udać się na stronę sklepu internetowego i zamówić wybrany produkt z dowolnego kraju, a co dopiero miasta. Czy będzie to poznański rogal świętomarciński, czy pomorskie bursztyny, a nawet łowickie wycinanki – wszystko to można zamówić z dostawą do domu, by odebrać zamówienie kilka dni później.Co jednak o polskim e-commerce mówi rzut oka na poszczególne regiony? Czy polskie sklepy internetowe wraz ze swoimi punktami sprzedaży stacjonarnej są równo rozrzucone po całym kraju, czy skoncentrowane w największych lub najzamożniejszych miastach? Porównywarka cen idealo.pl sprawdziła, jak wygląda krajobraz e-commerce nad Wisłą. Z analizy najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce* dowiedzieć się można, które województwa do perfekcji opanowały sprzedaż w Internecie, a w których drzemie jeszcze wiele potencjału i szans do wykorzystania.

Sklepy internetowe nie we wszystkich województwach

W raporcie uwzględnione zostały główne siedziby stu najpopularniejszych sklepów internetowych współpracujących z porównywarką cen idealo w Polsce. Już jeden rzut oka na wyniki badań wystarczy, by móc stwierdzić, że pomiędzy poszczególnymi województwami istnieją wyraźne różnice. Podczas gdy na mazowieckie przypada 24% wszystkich ujętych w badaniach sklepów internetowych, w pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim odsetek ten wynosi zaledwie 1%.

idealo_Polskie-województwa-i-miasta-z-największą-ilością-sklepów-internetowych

Tuż za województwem mazowieckim pod względem największej ilości sklepów internetowych plasują się Śląsk z 16%, Wielkopolska z 15% oraz Małopolska z 11%. Stosunkowo wysoki odsetek sprzedawców internetowych, wahający się między 4-7% zanotowano również w zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz świętokrzyskim. W pozostałych województwach nie przekracza on 3%.

Dominację Mazowsza zaobserwować można także w wynikach badania idealo dotyczących poszczególnych miast – w samej Warszawie swoją siedzibę ma aż jedna piąta (21%) sklepów internetowych. Na kolejnych miejscach w pierwszej piątce plasują się Kraków z 11%, Poznań z 9%, Wrocław z 6% oraz Szczecin z 4%.

Jak wykazują badania idealo, wielkość miasta nie zawsze idzie w parze z gospodarnością jego mieszkańców. Przykładem tego może być Złotów, który zamieszkuje około 18 tysięcy osób. W mieście tym znajduje się 3% uwzględnionych w badaniu idealo sklepów internetowych. Taki sam odsetek przypada na Białystok, w którym żyje prawie 300 tysięcy ludzi, czyli aż 16 razy więcej niż w Złotowie.

Najmniejszą miejscowością, w której zarejestrowany jest jeden ze stu najpopularniejszych sklepów współpracujących z idealo, jest Łozienica. Wieś ta liczy sobie zaledwie 65 mieszkańców. Gdyby ten stosunek ilości mieszkańców miejscowości do prowadzonych w niej sklepów przełożyć na 1,7-milionową Warszawę, musiałoby w niej być zarejestrowanych ponad 26 tysięcy internetowych sprzedawców.

Wśród dziesięciu największych miast w Polsce w zestawieniu idealo zabrakło natomiast Gdańska, liczącego sobie ponad 460 tysięcy mieszkańców oraz Lublina z ponad 340 tysiącami. Wśród zbadanych przez idealo sklepów nie znalazł się ani jeden, który byłby zarejestrowany w jednym z tych miast. Zaskakuje też wynik trzeciej co do ilości mieszkańców Łodzi oraz ósmej Bydgoszczy – w obu tych dużych miejscowościach znajduje się po jednym sklepie, czyli tyle co w małej Łozienicy.

Sklepy stacjonarne – mniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi regionami

Znacznie mniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi województwami wyłaniają się w zestawieniu punktów sprzedaży stacjonarnej najpopularniejszych stu sklepów internetowych współpracujących z idealo. Liderzy zestawienia pozostają jednak niemalże ci sami – spośród ujętych w analizie 1 582 sklepów stacjonarnych, 13,1% ulokowanych jest w województwie mazowieckim, zaś odpowiednio po 11% w śląskim i wielkopolskim.

idealo_Polskie-województwa-i-miasta-z-największą-ilością-sklepów-stacjonarnych

Tym razem zaś najsłabiej wypadły Podlasie (3,8%), województwa lubuskie i świętokrzyskie (po 3%) oraz opolskie. To ostatnie zanotowało najniższy, bo zaledwie 2,5%-owy wynik. Odsetek stacjonarnych filii sklepów internetowych znajdujących się w tym województwie jest aż ponad dwukrotnie niższy niż w samej Warszawie.

Stolica jest też ponownie liderką miast z największą ilością sklepów stacjonarnych. Spośród ujętych w badaniach idealo stacjonarnych punktów sprzedaży sklepów internetowych, 5,5% mieści się właśnie w Warszawie. Jest to więcej niż w następnych w kolejności Poznaniu (2,6%) i Wrocławiu (2,3%) razem wziętych. W pierwszej piątce znalazł się także Kraków z 2,2% oraz Łódź z 2%.

Im więcej ludności, tym więcej sklepów?Przy porównywaniu województw trzeba uwzględnić ich specyfikę i problemy, z którymi każde z nich się boryka. Odzwierciedla się to także w wynikach badań idealo. Już na pierwszy rzut oka widać, że geograficzna lokalizacja najbardziej rozwiniętej Warszawy sprawia, że Mazowsze góruje nad innymi województwami. Należy przy tym uwzględnić jednak fakt, że aż 87% z sklepów internetowych oraz 42% ze stacjonarnych filii ujętych w badaniach, posiadających siedzibę w mazowieckim, ulokowanych jest właśnie w Warszawie. Biedniejsze wschodnie województwa wypadają natomiast w rankingu wyraźnie gorzej.

Co wpływa zatem na ilość sklepów internetowych i stacjonarnych w danym województwie? Czy na popyt ma wpływ liczba ludności czy produkt krajowy brutto ich mieszkańców? Na poniższym wykresie przedstawiony został procentowy udział obu tych czynników w każdym z województw w porównaniu z resztą Polski. Dane zestawiono z ogólnokrajowym odsetkiem znajdujących się w regionach sklepów internetowych i stacjonarnych:

idealo_Liczba-mieszkańców-i-PKB-co-ma-wpływ-na-ilość-sklepów

Odpowiedź na pytanie o to, co wpływa na ilość sklepów w danym województwie nie jest jednoznaczna. W niemal wszystkich województwach procentowy udział liczby ludności, PKB na jednego mieszkańca oraz ilości sklepów stacjonarnych jest bardzo zbliżony. Od tej normy najbardziej odbiega wykres przedstawiający odsetek sklepów internetowych mających swoją siedzibę na terenie danego województwa. W mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim – czyli w opisanej wyżej czołówce najsilniejszych regionów w e-commerce – jest on znacznie wyższy, zaś w pomorskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim – wyraźnie niższy, podczas gdy pozostałe wskaźniki utrzymują się w granicach średniej.

Oprócz tego zauważyć można, że w województwach małopolskim, lubuskim i śląskim ilość sklepów internetowych i stacjonarnych w większym stopniu idzie w parze z liczbą ludności. Oczywiście zauważyć można także inne wyjątki. Jednym z nich jest województwo podkarpackie, w którym zanotowano najniższy produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca w całej Polsce. Mimo to, jest w nim więcej sklepów stacjonarnych niż w łódzkim, które pod względem PKB plasuje się na wysokim, szóstym miejscu.

10 najsilniejszych miast w Polskim e-commerce

Miejsce 1: Warszawa

Warszawa_AdobeStock_25051301Warszawa to niekwestionowana królowa polskich miast. Stolica może pochwalić się nie tylko najwyższą liczbą ludności, o cały milion przewyższającą drugi w kolejności Kraków, lecz króluje również w polskim e-commerce. 21% sklepów internetowych oraz 5,5% ich stacjonarnych punktów sprzedaży daje Warszawie zasłużone pierwsze miejsce.

Miejsce 2: Poznań

Poznan_AdobeStock_66742523Poznaniacy słyną ze smykałki do interesów. Choć z niespełna 550 tysiącami mieszkańców stolica Wielkopolski zajmuje dopiero szóste miejsce, 9% znajdujących się w niej sklepów internetowych wraz z 2,6% ich oddziałów stacjonarnych sprawia, że Poznań plasuje się na drugiej pozycji liderów e-commerce w Polsce.

Miejsce 3: Kraków

Kraków_AdobeStock_48371016Choć Kraków od stuleci nie jest siedzibą królów, wciąż przyciąga do siebie wielu Polaków. Mowa tu nie tylko o ponad 760 tysiącach mieszkańców, ale również o sprzedawcach internetowych. 11% z nich ma swoją siedzibę właśnie w stolicy Małopolski. W Krakowie mieści się także 2,2% sklepów stacjonarnych ujętych w badaniach idealo.

Miejsce 4: Wrocław

Wrocław_AdobeStock_51207877Na czwartym miejscu pod względem liczby ludności z niespełna 635 tysiącami mieszkańców i ilości sklepów internetowych plasuje się Wrocław. Aż 6% sprzedawców wybiera stolicę Dolnego Śląska na swoją siedzibę. Oprócz tego we Wrocławiu znaleźć można 2,3% stacjonarnych punktów sprzedaży sklepów internetowych.

Miejsce 5: Łódź

Łódź_AdobeStock_81881278Choć w Łodzi znajduje się zaledwie jeden z uwzględnionych w badaniach idealo sklepów internetowych, w ogólnym rozrachunku miasto to znajduje się na wysokim, piątym miejscu. 706 tysięcy mieszkańców tego trzeciego pod względem liczby ludności miasta ma gdzie się wybrać na shopping – 2% spośród wszystkich sklepów stacjonarnych znajduje się właśnie w Łodzi.

Miejsce 6: Szczecin

Szczecin_AdobeStock_97553168Choć Szczecin jest z 407 tysiącami mieszkańców siódmym największym miastem, pod względem powierzchni ustępuje tylko Warszawie i Krakowowi. Stolica województwa zachodniopomorskiego może dzięki temu pomieścić 1,6% stacjonarnych punktów sprzedaży zbadanych przez idealo sklepów internetowych. Tych wyłącznie online również tu nie brakuje – jest ich aż 4%.

Miejsce 7: Gdańsk

Gdańsk_AdobeStock_72275061Z badań idealo wynika, że mieszkańcy Gdańska wolą kupować offline. Na ponad 460 tysięcy mieszkańców nie przypada żaden z uwzględnionych w badaniach sklepów internetowych. Na szczęście jednak sprzedawcy posiadają nad Bałtykiem swoje liczne filie stacjonarne. Jest ich 1,6%, więc Gdańsk trafia jeszcze do pierwszej dziesiątki.

Miejsce 8: Katowice

Katowice_AdobeStock_95710600Katowice z 300 tysiącami mieszkańców zamykają czołową dziesiątkę największych polskich miast, lecz uznawane są za jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych w Polsce. Nic więc dziwnego, że 2% z uwzględnionych w rankingu sklepów internetowych ma swoją siedzibę w stolicy Śląska. Oprócz tego, 1,5% ich stacjonarnych filii również umiejscowione jest w Katowicach.

Miejsce 9: Białystok

Ratusz_Białystok_rok_2013Według Eurobarometru Komisji Europejskiej, aż 96% z niespełna 300 tysięcy mieszkańców Białegostoku deklaruje zadowolenie z życia w tym mieście. Dobra aura sprzyja widocznie także sprzedawcom. 3% z nich wybiera stolicę Podlasia na siedzibę swojego sklepu internetowego. 1,3% prowadzonych przez sprzedawców internetowych punktów sprzedaży stacjonarnej również znaleźć można w Białymstoku.

Miejsce 10: Lublin

Lublin_AdobeStock_89771903W Lublinie nie znalazł się wprawdzie ani jeden ze stu najpopularniejszych sklepów internetowych współpracujących z idealo, jednak 1,4% z wszystkich prowadzonych przez nie stacjonarnych filii daje temu pięknemu miastu miejsce w pierwszej dziesiątce. 340 tysięcy mieszkańców stolicy województwa lubelskiego może więc odetchnąć z ulgą!

*) W badaniach uwzględnionych zostało 100 najpopularniejszych sklepów internetowych współpracujących z idealo w Polsce wraz z ich stacjonarnymi punktami sprzedaży. Źródło danych na temat liczby ludności oraz PKB na 1 mieszkańca: Główny Urząd Statystyczny.

 

Adam Bębenek

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Idealo

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.