Adam Radzikowski dalej pokieruje PWM

Przegląd

PWM logo 2016

Dotychczasowy prezes Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Adam Radzikowski został dyrektorem tej placówki, która 7 stycznia br. została przekształcona z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kultury. 19 lutego br. nominację Adamowi Radzikowskiemu wręczył Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN Konrad Szczebiot.

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zostało założone w 1945 roku przez Tadeusza Ochlewskiego – artystę, wydawcę i wybitnego organizatora życia muzycznego. Szybko stało się jedną z najważniejszych instytucji muzycznych w powojennej Polsce. Oferta wydawnicza objęła dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty przeznaczone dla amatorów i specjalistów, publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym oraz obszerny katalog wydawnictw książkowych i leksykograficznych. Dodatkowo Dział Zbiorów Książkowych i Nutowych zapewnia materiały wykonawcze, nie tylko muzyki polskiej, dla orkiestr z całego świata.

Do momentu przekształcenia w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa PWM podlegało nadzorowi Ministerstwa Kultury i było przez nie dotowane. Resort sfinansował budowę siedziby PWM w Krakowie (al. Krasińskiego) oraz przekazał wydawnictwu i wyremontował zabytkowy budynek, w którym znalazł siedzibę warszawski oddział PWM i biblioteka nutowa (ul. Fredry). Dzięki nadzorowi ministerstwa oraz dotacjom udało się w ciągu 50 lat nadrobić zaległości w wydawaniu polskiej muzyki dawnej, XVII i XIX-wiecznej oraz rozpocząć na szeroką skalę wydawanie i popularyzowanie polskiej muzyki współczesnej, a także stworzyć ośrodek dokumentacji muzyki polskiej.

PWM po komercjalizacji stało się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, działającą na zasadach rynkowych, mimo że głównym celem jego działalności jest promocja polskiej twórczości i zachowanie narodowych dóbr kultury. Korzyści płynące z obecnego przekształcenia PWM w państwową instytucję kultury mogą znacząco przyczynić się do wspierania życia muzycznego i pokazywania dorobku polskich twórców w kraju i za granicą oraz  popularyzacji polskiej literatury muzycznej.

Program promocji muzyki polskiej

Obecnie trwają prace nad programem promocji muzyki polskiej, którego podstawę stanowić będzie Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Placówka ta dysponuje zbiorami nutowymi, które jako instytucja kultury będzie mogła udostępniać nieodpłatnie (przy braku praw autorskich) lub za minimalną opłatą (przy utworach chronionych prawami autorskimi) w wersji cyfrowej lub w wersji papierowej (w cenie odpowiadającej minimalnym kosztom druku, składu i redakcji). Pozwoli to uzyskać uczelniom artystycznym, a także orkiestrom i zespołom muzycznym dostęp do wielu słabo znanych i niewykonywanych dzieł polskich kompozytorów.

Kolejnym krokiem będzie poszukiwanie w prywatnych kolekcjach oraz zagranicznych bibliotekach rękopisów uznanych za zaginione lub dzieł wydanych przed II Wojną Światową, których wszystkie egzemplarze znajdujące się w Polsce zostały zniszczone podczas działań wojennych. Dzieła te również zostaną opublikowane, a więc udostępnione wykonawcom i muzykologom. Przypadkowe odkrycia z ostatniego czasu oraz ich oddźwięk w międzynarodowym środowisku muzycznym pozwalają sądzić, że oprócz Moniuszki, Szymanowskiego, Chopina i Lutosławskiego posiadamy jeszcze przynajmniej kilku praktycznie nieznanych światowej klasy kompozytorów, których twórczość czeka na odkrycie, wykonie i nagranie.

 

za MKiDN

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.