Rząd przyjął strategię ochrony konkurencji i konsumentów

Rząd przyjął strategię ochrony konkurencji i konsumentów

Przegląd

Usprawnienie systemu ochrony konkurencji i konsumentów, udoskonalenie metod wykrywania karteli, przeciwdziałanie naruszeniom praw słabszych uczestników rynku – to główne elementy polityki ochrony konkurencji i konsumentów, którą we wtorek przyjął rząd.

Po raz pierwszy w jednym dokumencie ujęto strategie: rozwoju konkurencji oraz politykę konkurencji. Ochrona konkurencji i ochrona konsumentów mają bowiem wspólny cel – dobrobyt konsumenta i tworzenie warunków gospodarczych, w których efektywna konkurencja to także uczciwe relacje przedsiębiorców ze słabszymi uczestnikami rynku. Połączenie w jednym dokumencie wątków konsumenckich i związanych z ochroną konkurencji sprzyja efektowi synergii oraz zwiększa przejrzystość i spójność działań państwa w tych obszarach.

Dokument koncentruje się na usprawnieniu systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Nie określono w nim jednak tylko programu działania UOKiK, ale zwrócono również uwagę na najważniejsze kierunki aktywności innych podmiotów (m.in. członków rządu, organów kontroli i organizacji pozarządowych), a także korzyści wynikające z wymiany doświadczeń i współpracy między nimi.

Z dokumentu wynika, że rywalizacja rynkowa jest – obok odpowiedniego otoczenia instytucjonalno-prawnego – kluczowym elementem sprawnie funkcjonującej gospodarki. Stanowi dźwignię rozwoju i szybszego wzrostu, stymuluje przedsiębiorców do podnoszenia efektywności, a także kreuje warunki do rozwoju innowacji. W efekcie tworzy nowe miejsca pracy, wymusza spadek cen i wzrost jakości oraz daje konsumentom większy wybór produktów i usług. Dlatego tak istotne jest skuteczne oraz konsekwentne eliminowanie i zapobieganie powstawaniu niedozwolonych porozumień, praktyk nadużywania pozycji dominującej oraz efektywne kontrolowanie koncentracji przedsiębiorców.

 

 

źródło: lex.pl

Tagi: UOKiK

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.