„Prawo do kultury” – debata publiczna w Sejmie

„Prawo do kultury” – debata publiczna w Sejmie

Przegląd

24 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się debata publiczna pt. „Prawo do kultury” współorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury oraz „Dziennik Gazetę Prawną”. W debacie wezmą udział: Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. prof. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Paweł Nowacki, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Projekt „Prawo do kultury” jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jego celem jest wypracowanie stanowiska dotyczącego dostępności i partycypacji w kulturze Europejczyków w dobie Internetu i cyfryzacji zasobów kulturowych.

Stawiamy pytanie: czy prawo do kultury jest w dostatecznym stopniu przestrzegane przez kraje europejskie (na poziomie decyzji państwowych, regionalnych i lokalnych), skoro nie figuruje ono w formie zapisu w najważniejszym dokumencie Rady Europy w tej dziedzinie, czyli w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku?

Stojąc na stanowisku archaiczności Konwencji, chcemy zainicjować międzynarodową dyskusję na temat przypisania „Prawu do kultury” struktury normatywnej, określającej obowiązki podmiotów zobligowanych do ochrony kultury i jej zabezpieczenia oraz określenia powinności państwa w zakresie polityki kulturalnej, w tym edukacji i dostępności kultury.

Projekt „Prawo do kultury”, może stać się pretekstem do wywołania ponadnarodowej, interdyscyplinarnej debaty z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, o szansach kultury jako motoru przemian polityczno-gospodarczych.

Debata rozpocznie się 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00.

Zgłoszenie woli udziału zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer dowodu osobistego oraz telefon kontaktowy,należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2015 r. do godziny 15.00 na adres mlaszczkowski@nck.pl.

 

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: mck, Sejm RP

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.