Wytyczne dotyczące pisania rozprawy doktorskiej

Wytyczne dotyczące pisania rozprawy doktorskiej

Przegląd

„Elementy metodyki rozprawy doktorskiej”

redakcja naukowa Kazimierz Kuciński

elementy-metodyki-rozprawy doktorskiej

Każde ludzkie działanie ma swoją metodykę mówiącą, jak je efektywnie, a zarazem skutecznie przeprowadzić, pozostając w zgodzie z jego powszechnie przyjętymi procedurami. Znajomość metodyki jest szczególnie ważna, gdy zmierza się do przygotowania dzieła podlegającego formalnej ocenie według ściśle ustalonych kryteriów i mającego świadczyć o określonych kompetencjach jego autora, jak to ma miejsce w przypadku rozpraw doktorskich traktowanych jako narzędzie intelektualnej formacji doktora nauk.

Metodyka ma wiele różnych wątków, z których najważniejsze przedstawia prezentowana książka. Omówiono w niej te, które:

– pomagają doktorantowi w określeniu jego tożsamości naukowej, co jest szczególnie ważne, a zarazem trudne, dla osób o wielorakiej proweniencji akademickiej, nie zawsze zgodnej ze specjalizacją nabywaną dzięki przygotowywanej pracy doktorskiej,
– są pomocne przy wyborze i werbalizacji rozwiązywanego w tej dysertacji problemu badawczego, formułowaniu tezy doktorskiej i służących jej udowodnieniu hipotez badawczych,
– pokazują, w jaki sposób podczas rozwiązywania podjętego problemu badawczego oraz dowodzenia słuszności postawionej tezy korzystać z istniejącej teorii, jak ją rozwijać bądź testować jej prawdziwość,
– pozwalają właściwie korzystać z rekomendacji metodologicznych uzyskiwanych od doświadczonych badaczy,
– uczulają na skutki indoktrynacji i archetypów oraz stereotypów myślowych, radząc, jak ich unikać,
– zapewniają obiektywizm i replikatywność prowadzonego badania,
– mówią, jak umiejętnie komunikować jego przebieg oraz wyniki w trakcie przygotowywania tekstu samej rozprawy i związanych z nią publikacji naukowych.

cena: 45 zł

Złóż zamówienie przez ksiegarnię internetową wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl, a otrzymasz 10% rabatu.

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.