Aby praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna…

Aby praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna…

Przegląd

„Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie”

Aneta Paszkiewicz

 warunki-skutecznej-pracy

Adresatami publikacji są wszyscy ci, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i dążą do tego, aby ich praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna, tj.: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, ale także studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Zawarte w niej rozważania okażą się przydatne w projektowaniu indywidualnych programów pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie na poziomie stawiania diagnozy, tworzenia samego programu i doboru właściwych metod. Pozwolą spojrzeć na wychowanka niedostosowanego społecznie nie tylko jako na osobę, która przysparza swoim zachowaniem wielu problemów, ale także jako na człowieka, który doświadcza wielu trudności, niepowodzeń, nie potrafi odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości, przez co sam jest nieszczęśliwy i cierpi.
cena: 46 zł
Patron medialny: Psychologia w Szkole.
Złóż zamówienie przez ksiegarnię internetową wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl 
Kategorie: Edukacja
Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.