Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW

Przegląd

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW. Inauguracja nowego roku akademickiego

5 grudnia rozpoczęła się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Oficjalnego otwarcia dokonał i indeksy słuchaczom wręczył dr Michał Zając, wicedyrektor instytutu i wykładowca PSPWiK. Wykład inauguracyjny Problemy wydawców europejskich wygłosił dr Piotr Marciszuk, właściciel wydawnictwa Stentor, do niedawna prezydent Federation of European Publishers. 6 i 7 grudnia bloki swych zajęć zapoczątkowali dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, „Notes Wydawniczy” – przedmiot: Książkowe public relations) i mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Juris – przedmiot: Prawo autorskie); o transformacji polskiego rynku książki mówił dr Marek Tobera (UW).

PSPWiK utworzono w 1998 r. Początkowo prowadził je prof. Radosław Cybulski, sekretarzem była Dorota Myko. Obecnie sekretarzem naukowym jest dr Agnieszka Chamera-Nowak, a nad całością czuwa dr Marek Tobera – od 2002 r. współorganizator i sekretarz, od 2006 r. kierownik.

Program studiów obejmuje szeroko pojętą problematykę współczesnego rynku książki. Podstawowe przedmioty, prócz wymienionych, to Zarządzanie wydawnictwem (prowadzi Włodzimierz Albin – prezes PIK, szef Wolters Kluwer), Marketing wydawniczy (Jacek Włodarczyk – BMR), Zarządzanie redakcją (Barbara Miecznicka – PEN Club), Nowe technologie wydawnicze i Panorama polskiego rynku książki (dr Grzegorz Boguta – Doradztwo Wydawnicze GAB), poligrafia i edytorstwo (Andrzej Palacz – Inicjał, wydawca.com.pl), Obrót prawami autorskimi, Budowanie listy wydawniczej (Beata Stasińska – WAB), Produkcja w wydawnictwie (Iwonna Stefańska – CH Beck), Relacje wydawnictwo – dystrybucja (Arkadiusz Seidler – Serenissima), Internet w wydawnictwie, Audio- i e-books (Maciej Foks).

Wśród wykładowców są także m.in.: red. Hanna Maria Giza (Polskie Radio II), red. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki Książki”), Paweł Filar (Platon), Krzysztof Gutowski (plagiat.pl), Waldemar Janaszkiewicz (prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Polska Książka), Piotr Kowalczyk (EBook Friendly), dr Michał Zając (UW).

Zajęcia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów zaocznych (zjazdy zajmują 5 weekendów w semestrze). Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisane przez rektora i dziekana.

W tym roku naukę na PSPWiK UW podjęło 15 osób, zajmujących różne stanowiska m.in. w takich firmach i instytucjach, jak Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wydawnictwa PIW, Ezop, Amconex, Tako, księgarnie „Świat Książki” i Lucky Robert Stępień, a także w przedsiębiorstwie audytorsko-doradczym BDO i oferującym oprogramowanie Sage; niektórzy słuchacze prowadzą działalność własną. Są na tych studiach osoby pracujące na stanowisku szefa firmy, sekretarza wydawnictwa, specjalisty ds. marketingu i PR, redaktora, księgarza, jak również prokurenta i pracownika administracji; są także tłumacz i grafik-ilustrator. Cenzus wykształcenia też jest zróżnicowany – od doktora filozofii po studentki ostatnich lat różnych kierunków UW. Większość uczestników tegorocznej edycji mieszka w Warszawie lub jej okolicy, część dojeżdża jednak z innych miast, m.in. z Torunia, Radomia i Siedlec.

(mt)

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.