MEN dał zielone światło alternatywie dla podręcznika rządowego „Nasz elementarz”

MEN dał zielone światło alternatywie dla podręcznika rządowego „Nasz elementarz”

Przegląd

Podręcznik „Gra w kolory” jako pierwszy został dostosowany do wymogów nowej ustawy i otrzymał numer dopuszczenia MEN (721/1/2014). Publikacja może być wykorzystywana do nauczania w klasie 1, stanowiąc  dopuszczoną oficjalnie przez ministerstwo alternatywę dla podręcznika „Nasz elementarz”.Tysiące najnowszych egzemplarzy „Gry w kolory” zostało już dostarczonych do szkół.
„Gra w kolory” to cykl do edukacji wczesnoszkolnej wykorzystywany przez nauczycieli od 10 lat, wznawiany i aktualizowany zgodnie z kolejnymi wytycznymi ministerstwa.
Podręcznik został dostosowany przez wydawcę również do najnowszych wymagań MEN, wynikających z nowelizacji Ustawy o oświacie. „Gra w kolory” dostępna jest dla szkół w komplecie ze ściśle skorelowanymi z nią materiałami ćwiczeniowymi w ramach dotacji MEN.
Dostępność podręcznika w ramach dotacji MEN oznacza, że rodzice otrzymują podręczniki i ćwiczenia z cyklu „Gra w kolory” za darmo. Najważniejsze jednak to bardzo wysoki poziom merytoryczny podręcznika, który opiera się na sprawdzonym i docenionym przez wielu nauczycieli spójnym cyklu do klas 1-3. Posiadamy w tym segmencie niekwestionowane przez nikogo doświadczenie, cenne dla rodziców i ich dzieci – mówi Seweryn Kubicki, prezes zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.
Cykl „Gra w kolory” obejmuje: podręcznik (4 części), zestaw ćwiczeń (2 części), matematykę (2 części), Kolorowy start (1 część). Wydawcą cyklu „Gra w kolory” jest warszawskie wydawnictwo Juka, należące wspólnie z wydawnictwem MAC Edukacja do Grupy Edukacyjnej S.A. czołowego wydawcy podręczników w Polsce i jedynego partnera komercyjnego MEN w projekcie „e-podręczniki”.
Dlaczego zmieniono podręcznik „Gra w kolory”?
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od 1. września br. do klas 1 szkół podstawowych rządowy podręcznik „Nasz elementarz”. Publikacja ta ma należeć do szkoły i być wypożyczana uczniom na rok. „Nasz elementarz” powstaje w zaledwie kilka miesięcy i budzi wiele wątpliwości nauczycieli, którzy jako zarzut wymieniają brak wystarczającego czasu na zapoznanie się z nim. Pedagodzy obawiają się, że taki tryb odbije się na jakości kształcenia, zwłaszcza w roku 2014/15, w którym do klas pierwszych pójdzie rekordowa, ponad półmilionowa rzesza pierwszaków.
Ustawa wprowadza także nowe zasady wyboru podręczników przez szkoły. W odróżnieniu od dotychczasowej formuły, podręczniki dla uczniów klas 1-3 nie mogą zawierać na przykład stron do wypełniania czy wycinania.
Wydawcy zmuszeniu zostali więc do aktualizacji podręczników i dopasowania ich do wymagań nowej ustawy. Zmienione podręczniki wymagają pozytywnej recenzji ekspertów wyznaczonych przez MEN. Wydawnictwo Juka jako pierwsze otrzymało takie pozytywne recenzje.
Co zmieniło się w podręczniku?
Podręcznik „Gra w kolory” zgodnie z nowymi zasadami nie zawiera pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających wypełniania. Wydawca spełnił wytyczne MEN również w zakresie usunięcia odwołań i poleceń wymagających korzystania z dodatkowych odpłatnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

www.juka.edu.pl

Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.