Cykl szkoleń poświęconych psychospołecznym uwarunkowaniom zawodu bibliotekarza

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na cykl szkoleń poświęconych psychospołecznym uwarunkowaniom zawodu bibliotekarza. Celem zajęć, adresowanych do bibliotekarzy, jest zdobycie umiejętności kształtowania właściwych relacji z czytelnikiem, determinujących profesjonalną obsługę informacyjną i budujących poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu. Problematyka zajęć dotyczyć będzie środowiska społecznego, w którym pracuje bibliotekarz. Analizowane będą procesy kreowania relacji interpersonalnych w kontaktach z różnymi grupami czytelników, modele obsługi czytelniczej i ich wpływ na wizerunek biblioteki, z uwzględnieniem postaw: asertywności, akceptacji, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom społecznym. Uczestnicy poznają także zasady zarządzania stosunkami społecznymi wewnątrz biblioteki, style kierowania zespołem oraz rolę synergii w pracy zespołowej.Cykl obejmuje 3 warsztaty, z których każdy dotyczy odrębnego tematu. Warsztaty odbędą się w Warszawie, w dniach 1-2-3 października 2014 r. w siedzibie Wydawnictwa SBP, ul. Konopczyńskiego 5/7.Tematyka i harmonogram warsztatów: zobacz www.sbp.pl
 

Kategorie: Biblioteki, Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.