Wydawnictwo W.A.B. poleca "Zbudź się. Żywot Buddy"

Wydawnictwo W.A.B. poleca "Zbudź się. Żywot Buddy"
Zbudź się. Żywot Buddy
Jack Kerouac

Wstęp: Robert A.F. Thurman
Przekład: Maciej Świerkocki

Zbudź się. Żywot Buddy, książkę ukazującą Buddę i jego naukę, Jack Kerouac napisał w 1955 roku. Autor sięgnął do klasycznych tekstów buddyjskich – które przytacza, parafrazuje i komentuje – oraz do biografii Buddy.
Kerouac nazywa wielkiego myśliciela „poważnym i tragicznym prorokiem, Jezusem Chrystusem Indii i prawie całej Azji” i daje wykład buddyzmu, występując w roli kaznodziei i nauczyciela.
W obszernym wstępie do Zbudź się… Robert A.F. Thurman objaśnił genezę tej książki, przedstawił dzieje recepcji buddyzmu na Zachodzie i scharakteryzował światopogląd religijny Jacka Kerouaca, autora słynnych Włóczęgów Dharmy.

Postanowiłem, że moja książka będzie podręcznikiem, który pozwoli człowiekowi Zachodu zrozumieć starożytne Prawo.
Jack Kerouac
 

Kategorie: Literatura

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.