Skarbiec nauczyciela-terapeuty

Skarbiec nauczyciela-terapeuty
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej), czyli od programu do realizacji. Propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych

Czwarte miejsce wśród najlepszych książek 2013 r. przypadło książce duetu Franczyk-Krajewska. W pierwszej części Skarbca… znajdują się materiały, przy pomocy których można przeprowadzić wstępną diagnozę dziecka. Druga część opracowania zawiera przykładowe opisy przypadków oraz programy terapeutyczne dostosowane do określonego przez terapeutę poziomu. W trzeciej części zawarte są wskazówki dla nauczyciela dotyczące planowania pracy dydaktyczno-terapeutycznej oraz przykładowe indywidualne plany pracy terapeutycznej. Proponowane ćwiczenia i zabawy w poszczególnych planach okresowych mogą zarówno być wykorzystane w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i stanowić część zajęć z niezbyt licznymi grupami dzieci. Część czwarta książki zawiera podsumowanie pracy terapeutycznej. Znajdują się tu przykładowe opinie wydawane o dziecku i opisy jego postępów. W piątej
i szóstej części autorki umieściły przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno-terapeutycznych, przyporządkowane do danego poziomu, oraz zestawy pomocy dydaktycznych i karty pracy, opracowane i wykorzystywane przez autorki w codziennej pracy z dziećmi.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/skarbiec-nauczyciela-terapeuty-na-bazie-wlasnych-doswiadczen-z-pracy-terapeutycznej,345.html

http://www.ibuk.pl/fiszka/1708/skarbiec-nauczycielaterapeuty-na-bazie-wlasnych-doswiadczen-z-pracy-terapeutycznej.html

 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.