OW Impuls poleca "Kwestionariusz badania mowy"

OW Impuls poleca "Kwestionariusz badania mowy"
Grażyna Billewicz, Brygida Zioło, Kwestionariusz badania mowy

Zaszczytne trzecie miejsce w naszym rankingu zajmuje Kwestionariusz badania mowy, stworzony w celu ułatwienia diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Kwestionariusz składa się z szeregu obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech możliwych pozycjach:
w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Kwestionariusz uwzględnia spółgłoski wargowe, wargowo-zębowe, przedniojęzykowo-zębowe, przedniojęzykowo-dziąsłowe, środkowojęzykowe, tylnojęzykowe oraz samogłoski podstawowe + ą, ę. Do zbioru dołączono kartę badania mowy, której kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością pojawiających się wyrazów.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/kwestionariusz-badania-mowy,95.html

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.