Program Rozwoju Bibliotek będzie kontynuowany

Program Rozwoju Bibliotek będzie kontynuowany
Program Rozwoju Bibliotek będzie kontynuowany!


W roku 2013 upływa pięć lat od utworzenia FRSI i tym samym pięć lat od rozpoczęcia prac nad Programem Rozwoju Bibliotek. W 2008 roku zostały bowiem podjęte działania planistyczne, zaś realizacja programu rozpoczęła się w kwietniu 2009 i była zaplanowana do końca marca 2014 roku.

Z radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że na mocy decyzji grantodawców: Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności okres realizacji Programu Rozwoju Bibliotek został przedłużony o rok – do końca marca 2015. Dzięki wzrostowi budżetu programu o ponad 5 milionów dolarów będziemy mogli przeprowadzić więcej działań utrwalających efekty programu oraz zwiększyć jego skalę.

Planujemy objąć wsparciem kolejne biblioteki – około 450 placówek z około 150 gmin z grupy docelowej programu (tereny wiejskie i małe miasta). Rekrutację rozpoczniemy już pod koniec stycznia br. Oferta dla nowych bibliotek będzie bazować na dotychczasowych doświadczeniach i sprawdzonej metodologii programu. Uczestnicy otrzymają sprzęt (komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki), szkolenia (w szczególności warsztaty planowania rozwoju biblioteki, szkolenia informatyczne) oraz możliwość udziału w konkursie grantowym na realizację projektów.

Biblioteki już uczestniczące w programie (3327 placówek z 1107 gmin) otrzymają ofertę nowych szkoleń: z zakresu zarządzania biblioteką oraz organizowania spotkań i pracy z grupami. Na bazie dotychczas oferowanych szkoleń powstaną kursy e-learningowe, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym bibliotekarzom. Będzie rozwijana inicjatywa LABiB obejmująca sieć ponad stu bibliotekarzy-innowatorów, tworzących i upowszechniających za pośrednictwem portalu społecznościowego nieszablonowe pomysły na działalność bibliotek. Planowane jest również dalsze wspieranie atrakcyjnego i nowoczesnego oznakowania bibliotek w przestrzeni publicznej w ramach projektu „Kierunek: biblioteka”.

Bardzo istotne będzie także budowanie synergii innych przedsięwzięć prowadzonych przez FRSI z Programem Rozwoju Bibliotek, przede wszystkim w odniesieniu do roli nowoczesnych technologii dla rozwoju lokalnego. Biblioteki mogą być zarówno miejscem upowszechniania rozwiązań ICT poprawiających jakość świadczonych przez nie usług dla mieszkańców, jak i ośrodkami prowadzącymi w swoich społecznościach innowacyjne działania z wykorzystaniem nowych technologii. W ramach kontynuacji programu planujemy przetestowanie takiego sposobu funkcjonowania bibliotek.

Biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek są bardzo aktywne. Poza swoimi tradycyjnymi funkcjami związanymi z dostępem do kultury i książki prowadzą wiele różnorodnych działań: dbają o wczesną edukację dzieci, upowszechniają nowoczesne technologie, organizują zajęcia dla seniorów, pomagają w poszukiwaniu pracy. W małych miejscowościach są często jedyną przyjazną i dostępną dla wszystkich przestrzenią, przyczyniają się do rozwoju całej społeczności.

Dzięki przedłużeniu realizacji Programu Rozwoju Bibliotek uczestniczące w nim biblioteki otrzymają dodatkowe wsparcie, a kolejne placówki, które do nich dołączą, będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.

Do efektywnego przeprowadzenia tych działań bardzo istotna będzie współpraca z naszymi partnerami, którą niezwykle sobie cenimy. Zmiany, które pomagamy wprowadzać w bibliotekach publicznych, nie byłyby bowiem możliwe bez zaangażowania wielu instytucji, organizacji i firm. Trzeba podkreślić wagę faktu, iż Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany równolegle do programu „Biblioteka+” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzonego przez Instytut Książki. Inicjatywy służące rozwojowi bibliotek wspierają: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biblioteka Narodowa, biblioteki wojewódzkie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Izba Wydawców Prasy, Związek Gmin Wiejskich RP, Microsoft, Orange Polska, Funmedia, Gazeta Wyborcza, Onet.pl. Jesteśmy głęboko wdzięczni za to wsparcie, dzięki któremu biblioteki w małych miejscowościach lepiej służą mieszkańcom.

Łączę pozdrowienia,
Rafał Kramza
Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.