Psychoterapia. Pogranicza – "graniczne” obszary i zagadnienia psychoterapii

Psychoterapia. Pogranicza – "graniczne” obszary i zagadnienia psychoterapii
Wydawnictwo ENETEIA poleca siódmy tom podręcznika akademickiego

PSYCHOTERAPIA. POGRANICZA
Podręcznik akademicki
red. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek

Spis treści

Wprowadzenie (Lidia Grzesiuk)

Część pierwsza
Podstawy naukowe psychoterapii
Rozdział 1. Paradygmat, w którym psychoterapia może posiadać status nauki (Andrzej Jastrzębski)
Rozdział 2. Naukowość psychoterapii (Jerzy Aleksandrowicz)
Rozdział 3. Metodologiczne problemy ilościowych i jakościowych badań nad psychoterapią – wykorzystanie metod mieszanych (Władysław Jacek Paluchowski)
Rozdział 4. Praktyka kliniczna uwzględniająca wyniki badań empirycznych (Jadwiga Rakowska)
Rozdział 5. Sposoby empirycznej weryfikacji skuteczności psychoterapii (Anna Pietruszewska)

Część druga
Psychoterapia a inne nauki
Rozdział 6. Psychoterapia i filozofia (Zofia Rosińska)
Rozdział 7. Struktura teorii psychoterapeutycznych w świetle współczesnej metodologii i filozofii nauki (Andrzej Stępnik)
Rozdział 8. Psychoanaliza a filozofia (Paweł Dybel)
Rozdział 9. Neurobiologiczne podstawy psychoterapii (Waldemar Szelenberger, Daniel Bąk)
Rozdział 10. Psychoterapia a kulturowa psychiatria i psychologia (Andrzej Pankalla)
Rozdział 11. Czynniki kulturowe w psychoterapii na przykładzie empatii (Anna Zajenkowska)
Rozdział 12. Psychoterapia, polityka i społeczeństwo — szanse i ograniczenia (Andrew Samuels)

Część trzecia
Psychoterapia a religie
Rozdział 13. Psychoterapia pacjenta religijnego z perspektywy teologii chrześcijańskiej (Jacek Prusak SJ)
Rozdział 14. Buddyzm i psychoterapia (Paweł Holas, Caroline Brazier)

Część czwarta
Rozdział 16. Coaching (Mirosława Huflejt-Łukasik, Benedykt Peczko)
Rozdział 17. Warsztaty umiejętności psychospołecznych (Małgorzata Styśko-Kunkowska, Monika Grzesiak-Feldman)
Rozdział 18. Psychodynamiczne rozumienie systemów społecznych: instytucji, organizacji i społeczeństw (Joanna Skowrońska, Halina Brunning)
Rozdział 19. Terapia filozoficzna, czyli doradztwo filozoficzne w działaniu (Tomasz Femiak)
Rozdział 20. Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (Ireneusz Kaczmarczyk)
Rozdział 21. Trening mindfulness (Hubert Suszek, Krzysztof Krawczyk, Emilia Wegner)
Rozdział 22. Wywiad motywujący/terapia motywująca (Jadwiga Maria Jaraczewska)
Rozdział 23. Choreoterapia (Zuzanna Pędzich)
Rozdział 24. Oddziaływania psychologiczne wobec sportowców (Paweł Habrat, Martyna Nowak)
Rozdział 25. Metoda ustawień systemowych według Berta Hellingera (Damian Janus)
Rozdział 26. Psychologiczna interpretacja działania leków w obrębie psychoterapii (Sławomir Murawiec, Hubert Suszek)

Bibliografia
Słownik ważniejszych terminów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Informacje o Redaktorach i Autorach

Książka dostępna w dobrych księgarniach oraz na stronie internetowej www.eneteia.pl

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.