Wydawnictwo Bernardinum w 2011 roku

Wydawnictwo Bernardinum w 2011 roku
Historia Wydawnictwa Bernardinum z Pelpina
Rozwój ruchu wydawniczego w Pelplinie przypada na II połowę XIX
wieku. Ta niewielka miejscowość zasłynęła wówczas jako jeden z głównych
ośrodków pracy umysłowej i piśmienniczej na Pomorzu. Na prężny rozwój
Pelplina wpływ miały takie czynniki jak: siedziba biskupa, Wyższe
Seminarium Duchowne, progimnazjum Collegium Marianum, gdzie mimo zaborów
panowała prawdziwie polska atmosfera. Spośród oficyn wydawniczych
istniejących w Pelplinie w okresie przedwojennym największe znaczenie
miała drukarnia uruchomiona pod koniec lat 60. XIX wieku. Zmieniający
się właściciele zakładu przekształcili go ostatecznie w Drukarnię i Księgarnię „Pielgrzym” Spółkę Akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością.
      
Wydawnictwo, postawione na wysokim poziomie, służyło społeczeństwu do
1939 roku, kiedy to jego działalność przerwała II wojna światowa.
Pelpliński ośrodek wydawniczy w czasach powojennych związany jest przede
wszystkim z działalnością Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego.
Akcja wydawnicza w tych instytucjach rozpoczęła się od września 1945
roku i z różnym natężeniem trwa do dziś. Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego „Bernardinum” zostało powołane w kwietniu 1993 roku na mocy dekretu biskupa diecezjalnego, Jana Bernarda Szlagi. Jest ono kontynuacją pracy Zakładu Małej Poligrafii, założonego
w 1979 roku z inicjatywy ówczesnego rektora WSD, ks. dr hab. Jerzego
Buxakowskiego. Drukowano w nim przede wszystkim seminaryjne podręczniki
oraz lekturę pomocniczą dla studiujących alumnów. Od momentu
ustanowienia Wydawnictwa „Bernardinum” rozpoczął się dynamiczny rozwój
tego zakładu. Zwiększona została liczba etatów a wysłużone urządzenia
drukujące zastąpił nowoczesny park maszynowy umożliwiający realizację
różnorodnych zamówień.
      
Drukarnia wydawnictwa seminaryjnego drukowała nie tylko książki, ale
również czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym, takie jak: „Gitara i bas”,
„Muzyczna gazeta reklamowa” czy „List do Pani”. Nigdy nie zapominano też
o macierzystej uczelni, dla której wydawane były m.in.: rocznik naukowy
„Studia Pelplińskie” oraz kleryckie pismo „Spojrzenia”. Zakład nawiązał
współpracę z kilkoma firmami poligraficznymi i odborcami książek na
terenie kraju. Druga pelplińska oficyna – Wydawnictwo Diecezjalne – powstało 15 kwietnia 1987 roku, kiedy to ówczesny biskup chełmiński, Marian Przykucki, powołał Zakład Poligraficzny Diecezji Chełmińskiej i Wydawnictwo Kurii Biskupiej Chełmińskiej.

Na dziesięcioletni dorobek Wydawnictwa Diecezjalnego złożyły się 52
publikacje książkowe, z czego połowę stanowiły pozycje o treści ściśle
religijno-liturgicznej. Pozostałe związane były z historią, historią
sztuki, socjologią czy pedagogiką – zawsze powiązane jednak z dziejami
Kościoła. Z dniem 1 stycznia 1998 roku, w wyniku wydanego dekretu
Biskupa Pelplińskiego, powstała nowa oficyna – Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, stanowiące efekt połączenia Wydawnictwa Diecezjalnego z Wydawnictwem Wyższego Seminarium Duchownego „Bernardinum”.  

 
 
 
Najlepiej sprzedającymi się tytułami w 2011 roku były:

  • Podróżnik WC wyd. II poprawione
  • Z Panem Bogiem
  • Gringo wśród dzikich plemion
  • Dywizjon 303
  • Dalej od Buenos
  • Pierwsza wyprawa Nepal
  • Przy ołtarzu Pana
  • Życie oddali za wiarę
W ubiegłym roku książka „Jaśnie Pan Pichon” otrzymała nagrodę FENIKS 2011 podczas XVII Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Z kolei publikację „Babcia w Afryce” wyróżniono nagrodą TRAVELERY 2010 Podróżnicza Książka Roku.
 
W 2011 roku Wydawnictwo Bernardinum zanotowało przychody ze sprzedaży książek na poziomie 4,58 mln zł, co daje 23,5% spadek w stosunku do roku 2010.

Nakładem Oficyny ukazało się 156 tytułów, w tym 143 nowości. Łącznie sprzedano 386 863 egz. książek w średniej cenie 11,83 zł za egz.

 

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.