Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym

Przegląd

Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez przedsiębiorcę zagrożeniom związanym ze szpiegostwem gospodarczym, która to problematyka nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania.

Nakreślono koncepcję ochrony przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, możliwie wyczerpująco ukazując te zagadnienia, które dotąd nie doczekały się opracowania.

Ukazuje rozległość  zagadnień, jakimi powinni zajmować się przedsiębiorcy, gdyż szpiegostwo gospodarcze i nieuczciwa  konkurencja może wkraczać w praktycznie każdą sferę działania przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin