Nowości Wydawnictwa WAM

Nowości Wydawnictwa WAM
Krzysztof Oładkowski
MEDIA POD LUPĄ

Zbiór znakomitych artykułów o roli środków masowego przekazu w kształtowaniu dzisiejszego obrazu świata, życia społecznego i Kościoła. Wolność słowa zarówno stwarza szansę dla promocji dobrych wartości, jak i przynosi skutki negatywne. Krzysztof Ołdakowski SJ w zajmujący sposób prezentuje wizje rodziny, kobiecości, agresji, konfliktów czy umierania kreowane przez różne media. Jako znawca tematu nie unika także pytań o miejsce Kościoła w przestrzeni publicznej, pisze o sposobach wykorzystywania mediów jako współczesnego narzędzia ewangelizacyjnego.
autorzy, tłumacze

Józef Bremer
WPROWADZENIE DO FILOZOFII UMYSŁU

W jaki sposób umysł poznaje materialny świat zewnętrzny? Czym jest owo umysłowe „coś”, do którego odnoszą się terminy: „myśli”, „pragnie”, „odczuwa ból”?
O jaki związek nam chodzi, gdy mówimy o wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy umysłem a ciałem? Jak możemy poznać stany świadomości drugiej osoby?
Autor omawia i krytycznie analizuje kolejne filozoficzne próby rozwiązania problemu umysł – ciało, proponowane w ramach anglosaskiej filozofii analitycznej i związanej z nią kognitywistyki.

Jaromir Brejdak
CIERŃ W CIELE
Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej

Autor dokonuje rekonstrukcji myśli św. Pawła w wybranych koncepcjach filozoficznych: Fryderyka Nietzschego, Sørena Kierkegaarda, Maxa Schelera, Simone Weil, Martina Bubera, Martina Heideggera, Zygmunta Freuda, Jacoba Taubesa, Alaina Badiou i Gorgio Agambena. Obecność tej myśli jest wieloraka. Skąd moc jej oddziaływania? Kim był Apostoł? Kim jest dla nas dzisiaj?

Andrzej Zwoliński
ŚWIAT VOODOO

Voodoo splatało niegdyś rodzime wierzenia afrykańskie z przynoszonymi przez misjonarzy prawdami chrześcijańskimi. Praktykowane dzisiaj, niewiele przypomina voodoo pierwotne. Nie ma miejsca na doktrynę, ortodoksję czy dogmaty. Na dodatek różnorodność wynikająca z braku organizacji wewnętrznej utrudnia jednoznaczne zdefiniowanie i opis.
Książka przedstawia genezę tej religii i jej kilkusetletnią tradycję w kontekście wierzeń Czarnego Lądu oraz dziejów misji chrześcijańskich. Niezwykle cenne są uwagi o inspiracjach voodoo w świecie współczesnym. Magia, zaklęcia czy rytuały stosowane przez wyznawców rozmaitych odmian tej religii, niebezpiecznie dziś fascynują zagubione w duchowych poszukiwaniach społeczności postmodernistyczne.

Zdzisław Józef Kijas OFM Conv
ŻYCIE ZAKONNE
Turystyka czy pielgrzymowanie

Jakiego rodzaju ryzyko jesteś gotów podjąć, aby rozwijać się w swoim powołaniu? Jakie myśli zaprzątają twoją głowę? Czy pragniesz niezależności? Czy nadal dążysz do świętości, wspólnoty z Bogiem? W swym życiu zakonnym jesteś pielgrzymem, czy tylko turystą?
„Zycie zakonne. Turystyka czy pielgrzymowanie” to niezastąpione refleksje dla każdego, kto wybrał życie zakonne.

Ks. Zdzisław Kroplewski
KRYZYSY KAPŁAŃSKIE
Analizy psychologiczno-formacyjne

Kryzys wpisany jest w życie człowieka, także w życie księdza. Może być załamaniem chwilowym, bądź też wiązać się z zaprzeczeniem tożsamości kapłańskiej i powodować chęć rezygnacji ze stanu duchownego. Autor pisze o różnych rodzajach kryzysów psychologicznych. Szczegółowo omawia kapłańskie kryzysy: drogi, wierności powołania, celibatu i czystości, zaangażowania, jakości kapłaństwa, życia duchowego, wiary, wspólnoty, połowy życia, wypalenia i starości. Przedstawia ich przyczyny i przebieg oraz wskazuje dostępne formy pomocy. Zaznacza, że szczególnie istotną rolę w przezwyciężaniu kryzysów pełni akceptacja środowiska. Dostrzega też pozytywne strony tego rodzaju doświadczeń. Mogą one przewartościować życie, a nawet stać się szansą rozwoju.

Jerzy Sermak SJ
CZAS WIELKICH PRAGNIEŃ
Skupienie rekolekcyjne
płyta  MP3

Rekolekcje są zawsze okazją, by stanąć przed Bogiem ze sobą, ze swoim życiem i powołaniem, takimi jakie one są. To czas rozliczenia się ze swoją przeszłością i czas ożywienia nadziei, że przyszłość może być lepsza od przeszłości. Rekolekcje są etapem do osiągnięcia łaski nie tylko dla sióstr zakonnych i kapłanów, ale dla wszystkich ludzi wielkich pragnień. Można je zrealizować jedynie w szczerej i ufnej współpracy z Bogiem.
 

Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.