Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921

Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921
W tym roku przypada okrągła 90. rocznica BITWY WARSZAWSKIEJ. Dom Wydawniczy REBIS przygotował na tę okazję specjalną publikacje – Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, autorstwa Bartosza Kruszyńskiego.

 

Udział Poznańczyków, a więc żołnierzy Wielkopolan, w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920 jest mało znany. Stąd też niewiele osób zdaje sobie sprawę, że po Powstaniu Wielkopolskim, które zakończyło się spektakularnym sukcesem, Wojsko Wielkopolskie zostało wysłane na Kresy Wschodnie, gdzie wzięło udział w wyniszczającym konflikcie, pełnym dramatycznych momentów i heroicznych czynów. Kiedy zaś Armia Czerwona była bliska zmiażdżenia polskiej niepodległości w sierpniu 1920 r., synowie Wielkopolski stanęli w pierwszej linii, broniąc zagrożonej Ojczyzny. Zatem w zamyśle autora niniejsza publikacja ma upamiętniać udział Poznańczyków – zapomnianych bohaterów – w tym konflikcie i stanowić swego rodzaju pomnik, który już od dawna powinien być wystawiony.

Ta unikatowa książka jest rezultatem żmudnych prac autora, który zgromadził i poddał interpretacji rozproszony materiał źródłowy – ponad 800 fotografii, dokumentów, wycinków prasowych, rysunków i map z epoki, zazwyczaj dotąd nieznanych. Znalazły się tutaj także współczesne fotografie artefaktów zachowanych w muzeach i zbiorach prywatnych. Całość została osadzona w wydarzeniach i ułożona w ciąg narracyjny, fascynującą opowieść o losach żołnierzy wielkopolskich podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

Dr Bartosz Kruszyński pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię wojskowości XIX i XX wieku, a szczególnie militarny wkład Wielkopolski w niepodległość II RP, korpus oficerski Wojska Polskiego 1918–1939 oraz bezpieczeństwo międzynarodowe i współczesne konflikty zbrojne. Do chwili obecnej opublikował kilkadziesiąt artykułów o tematyce historyczno-wojskowej. Na szczególną uwagę zasługuje napisana przez dra Kruszyńskiego biografia ppłka Zbigniewa Kiedacza, syna wiceprezydenta Poznania i dowódcy 15. pułku ułanów poznańskich, pt. To, co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze (2004).  

Kategorie: Literatura

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.