Robert Skobelski "Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970"

Robert Skobelski "Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970"
Robert Skobelski
Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970 Współpraca – napięcia – konflikty

 

 
 
Generalnym założeniem książki – obejmującej lata 1956-1970, na które przypadały rządy ekipy Władysława Gomułki – jest przedstawienie stosunku Polski do ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, a także krajów socjalistycznych spoza radzieckiej strefy wpływów – Jugosławii, Chin i Albanii. Analiza poczynań politycznych PRL wobec wymienionych
państw została przeprowadzona w pryzmacie międzynarodowych procesów i wydarzeń, związanych z przemianami Polskiego Października, konfliktami w światowym ruchu komunistycznym, działalnością Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, kryzysem czechosłowackim w 1968 r. oraz szeroko pojętą problematyką niemiecką. Praca oparta na bogatym i często unikatowym materiale źródłowym, wzbogacona o szeroką literaturę przedmiotu, roztacza panoramę lat 50. i 60. o wiele bogatszą i bardziej skomplikowaną, niż znana była dotychczas. Śmiało można nazwać ją – pionierską.
Kategorie: Literatura

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.