Zmiany w Polskiej Izbie Książki

Zmiany w Polskiej Izbie Książki
 
Komunikat z posiedzenia Rady Polskiej Izby Książki w dniu 1 czerwca 2010

Podczas pierwszego, powyborczego posiedzenia rady ukonstytuowały się nowe władze PIK:
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jerzy Kozłowski. Danuta Trzpil potwierdziła ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego, którego została Przewodniczącą, jej zastępcą został Dariusz Nowak (WNT).

Piotr Marciszuk powitał nowych członków Rady: Piotra Sagnowskiego, oraz Włodzimierza Albina. Na stanowiska wiceprezesów rady zaproponował Piotra Sagnowskiego oraz Aldonę Zawadzką (odpowiedzialną za biuro PIK oraz finanse). Członkowie Rady przegłosowali ten wybór przy jednym wstrzymującym się głosie w obu głosowaniach.

Zgodnie z realizacją postanowień Walnego Zgromadzenia Członków z 14 maja br ustalono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 5 listopada podczas trwania Targów Książki w Krakowie. Dyskutowano nad wnioskiem zgłoszonym na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja b.r. w sprawie dostaw papieru dla członków PIK, co pozwoliłoby zaoszczędzić na kosztach druku książek dla wydawców – członków PIK. Powołano grupę roboczą, która przygotuje propozycje współpracy z papierniami pod kierownictwem Andrzeja Janickiego.
Zaproponowano stworzenie planu zmian w strukturze biura oraz zmian w Statucie PIK, które zostaną przedstawione członkom PIK podczas Walnego Zgromadzenia 5.11.2010. Powołany został zespół roboczy do przygotowania wariantów możliwych zmian pod kierownictwem Włodzimierza Albina.

Rada skłania się do podpisania umowy z wybraną kancelarią prawną, która zajmie się realizacją proponowanych na WZ zmian strukturalnych. Powstał zespół roboczy ds. wyboru kancelarii prawnej, w skład którego weszli Grzegorz Majerowicz oraz Włodzimierz Albin.
W wyniku dyskusji na temat zmiany budżetu ustalono, że opracowane zostaną nowe warianty budżetu. Poruszono sprawę rozbudowy serwisu internetowego. Forum powinno być dostępne dla wszystkich członków z podziałem na sekcje i grupy robocze. W skład zespołu ds. forum internetowego weszli: Piotr Sagnowski, Andrzej Janicki, Andrzej Kosowski.

Dyrektor biura został zobligowany przez Piotra Marciszuka do organizacji spotkania Komitetu Porozumiewawczego w sprawie wystosowania wspólnego  pisma do ministra finansów w sprawie bezterminowego utrzymania zerowej stawki VAT na książki oraz wyboru organizatora obchodów ŚDK 2011.
Rada ustaliła, że sprawa egzemplarza obowiązkowego (papierowego) oraz Funduszu Promocji Twórczości zostanie skierowana  do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Trybunału Konstytucyjnego. 
Powstał Zespół Roboczy ds. elektronicznego egzemplarza obowiązkowego. Zajmie się on opracowaniem projektu zmian (dotyczących również prawa autorskiego), który zostanie poddany głosowaniu na listopadowym WZ. W skład zespołu weszli: Piotr Sagnowski, Piotr Dobrołecki, Piotr Marciszuk, Włodzimierz Albin.

Projekt Ustawy o Książce powinien być przygotowany przez prawnika, przy współpracy z Renkem Mendruniem, który zajmował się już tą tematyką.

Dyrektor biura przedstawił zebranym propozycje rozszerzenia kategorii  nagród w konkursie PIK-owy Laur o nagrodę specjalną. Zaakceptowano te zmiany, ustalono że uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się wieczorem 5 listopada podczas trwania Targów Książki w Krakowie. Członkowie Rady prześlą do biura zgłoszenie kandydatur do jury konkursu oraz propozycje dziennikarzy nominowanych do nagród w poszczególnych kategoriach.

Następnie przyjęto w poczet członków (jednogłośnie) wydawnictwo AGORA SA.

W wyniku krótkiej dyskusji ustalono, że sprawa wystąpienia do Ministra Finansów ze wspólnym wnioskiem  Agencji GRAAL i PIK-u o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu  zmianę przepisów dot. pisarzy nierezydentów  odłożona zostanie do kolejnego posiedzenia Rady. W tym czasie treść wniosku zostanie poddana analizie prawnej, a Agencja Graal zaproszona zostanie do wstąpienia w poczet członków PIK.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 30 sierpnia godz. 13.00

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.