Aktywności wspomagające pracę z dzieckiem z problemami psychoruchowymi

Przegląd

Książka pt. Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Ruch i rozwój przedstawia metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, instruktaże prawidłowego wykonania zabiegów oraz cele, jakie można osiągnąć, stosując daną metodę w terapii. Walorem publikacji jest opis instruktażu masażu Shantala Specjal Care, ćwiczenia na stymulację układu wzrokowego, na postawę, równowagę, motorykę dużą, a także na obustronną koordynację wzrokowo-ruchową.

Publikacja pt. Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka zawiera ćwiczenia, które mogą wspomóc pracę z dzieckiem z problemami psycho-ruchowymi. Zabawy przeznaczone są dla dzieci od 4. do 8. roku życia. Głównym celem zabaw jest doskonalenie prawidłowej postawy, równowagi, stabilności posturalnej, przygotowanie do wykonywania złożonych sekwencji ruchowych, rytmu, obustronnej koordynacji ruchowej. W książce zamieszczono bajki logopedyczne. Ta część przeznaczona jest dla rodziców, terapeutów i nauczycieli, którzy wykorzystując te bajki, mogą przyczynić się do poprawienia wymowy dziecka.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Tagi: Difin