Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw 2023

Do 30 września gdańskie księgarnie kameralne i wydawnictwa mogą składać wnioski o zakup wybranych pozycji książkowych i albumów muzycznych. W jednym wniosku można zgłosić wiele tytułów. To ostatni w tym roku nabór Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw, który  skierowany jest do księgarzy kameralnych i wydawców prowadzących działalność i odprowadzających podatki w Gdańsku.

Zgłaszać można tytuły z zakresu literatury pięknej, poezji, literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także wydawnictwa muzyczne. W konkursie mile widziane są nowości, w tym także z gatunku young adult, książki o Gdańsku i gdańskich twórcach. Do zakupu można również zgłaszać tytuły, które powstały przy wsparciu stypendium kulturalnego Miasta Gdańska.

Zakupione wydawnictwa są przeznaczone m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Gdańsk, jako rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego – ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży i przekazywane do filii bibliotecznych oraz filii bibliotek szkolnych.

Gdański Funduszu Zakupu Wydawnictw jest częścią programu Gdański Fundusz Wydawniczy, który został zainaugurowany w 2020 roku jako odpowiedź Miasta na kryzys branży księgarskiej wywołany epidemią Covid-19.

Jak wspomnieliśmy wyżej, wnioski w tym naborze należy złożyć do 30 września w systemie witkac.pl.  Do wniosku należy dołączyć skany okładek wydawnictw. Po złożeniu wniosku w systemie, należy wygenerować potwierdzenie złożenia wniosku i złożyć je (ePUAP-em lub w wersji papierowej) jednak najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru.

W sprawie Gdańskiego Fundusz Zakupu Wydawnictw informacji udziela Hanna Łozowska

tel. + 48 58 323 61 19
e- mail: hanna.lozowska@gdansk.gda.pl

 

więcej: www.gdansk.pl

Kategorie: Instytucje