W edukacji kieruj się Impulsem

W edukacji kieruj się Impulsem
Marta Bogdanowicz i Małgorzata Lipowska (red. nauk)
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju

 

 
Książka Rodzinne, psychologiczne i edukacyjne wyznaczniki rozwoju stawia pytania i poszukuje odpowiedzi o najkorzystniejsze warunki do rozwoju i egzystencji  w przypadku dziecka, szczególnie dziecka, którego rozwój przebiega w sposób nietypowy, mającego specjalne potrzeby edukacyjne, ale także człowieka dorosłego, skoro ujmujemy rozwój jako proces ciągły.Praca stanowi pokłosie Jubileuszowej Konferencji z okazji 30-lecia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Umożliwiła ona spotkanie mistrzów w dziedzinie psychologii z niemal wszystkich polskich uczelni wyższych.
Do rąk Czytelników oddajemy ostatni – trzeci tom publikacji z tej konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z dwoma poprzednimi: Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna pod redakcją Mieczysława Plopy i Magdaleny Błażek (2008); Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka pod redakcją Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej (2007).

Jacek Migdałek i Maria Zając (red.)
Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii problematyka zastosowań komputerów w edukacji nabiera coraz większego znaczenia. I choć mogłoby się wydawać, że na temat roli i obecności komputera w szkole powiedziano już bardzo dużo, ciągle okazuje się, że wiele jest do zrobienia, a to oznacza konieczność kreowania nowych idei i nowatorskich rozwiązań. Niewątpliwie mamy już za sobą lata bezwarunkowej fascynacji komputerem, jego możliwościami, dostępnymi zasobami oprogramowania. Skończył się także okres, kiedy problemem było wykształcenie odpowiedniej liczby nauczycieli, tak aby nie tylko mogli sprawnie posługiwać się komputerem, ale także aby potrafili kształtować te umiejętności pośród swoich uczniów. Pora skupić się na warsztacie nauczyciela, dla którego technologie informacyjno-komunikacyjne stają się narzędziem wykorzystywanym na co dzień. Punkt ciężkości przesuwa się zatem wyraźnie w kierunku zasad właściwego użycia tych technologii w dydaktykach przedmiotowych. Przedmiotem uwagi jest także doskonalenie warsztatu nowoczesnego nauczyciela w celu osiągnięcia i maksymalizacji wartości dodanej w edukacji. Efekt taki jest niemożliwy do uzyskania bez technologii informacyjno—komunikacyjnych.
Niniejszą książkę jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli oraz do tych osób, które odpowiedzialne są za kształcenie nauczycieli. Autorzy mają nadzieję, że pomoże ona w umiejętnym i twórczym wykorzystywaniu na co dzień możliwości współczesnych technologii, ponieważ tylko wtedy przyniosą one pożytek – zarówno nauczycielom, jak i ich uczniom.
 

Sylwia Seul
Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola ucznia

 

 
Książka ta próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wybrane elementy kontekstu społecznego wpływają na realizowanie przez dziecko nowych zadań. Inicjuje ją przegląd zagadnień związanych z charakterystyką dziecka w późnym dzieciństwie: jego emocjami, kształtującym się obrazem własnej osoby oraz typową aktywnością…

Krystyna Bieluga
Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole

Praca zawiera podstawowe informacje teoretyczne dotyczące zdolności oraz sposoby diagnozowania dwóch obszarów rozważań – cech inteligencji oraz myślenia twórczego, stanowiących podstawowe uwarunkowania sukcesów szkolnych i życiowych dzieci i młodzieży. W oparciu o powyższe przedstawiono główne sposoby stymulowania wymienionych właściwości psychicznych oraz drogę przygotowania nauczycieli do działań na rzecz rozwoju zdolności uczniów…
 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.