Nowości Wydawnictwa WAM w serii „Mała Biblioteka Religii”

Nowości Wydawnictwa WAM w serii „Mała Biblioteka Religii”
Nowości Wydawnictwa WAM w serii „Mała Biblioteka Religii”


Kenneth Paul Kramer
ŚMIERĆ W RÓŻNYCH RELIGIACH ŚWIATA

 
 
Autor przytacza święte teksty i mity różnych religii, dotyczące umierania i życia pozagrobowego, analizuje występujące w nich obrazy śmierci fizycznej, psychologicznej i duchowej, efektownie zestawia charakterystyczne dla różnych kultur religijne postawy wobec śmierci, wydobywając łączący je motyw – przekraczanie siebie przez śmierć i ponowne narodziny. Prowadzi przy tym dialog z czytelnikiem, zmuszając go do refleksji nad poszczególnymi tekstami i odpowiedzi na postawione na końcu każdego rozdziału pytania, zwłaszcza najważniejsze: jak umierać w sposób święty?

 
Krzysztof Kosior
BUDDA

 
 
Autor przedstawia dzieje idei Buddy, Oświeconego. Obok wciąż kultywowanej kanonicznej wizji kogoś spełnionego, doskonałego, opisuje proces dywinizacji jego postaci i absolutyzowania jego kwalifikacji. Proces ten zaowocował licznymi wyobrażeniami niebiańskich Buddów i ideą natury Buddy
 
Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.