Czy zmienią się władze WSiP?

Czy zmienią się władze WSiP?
Udziałowcy finansowi WSiP (Pan Zbigniew Jakubas, działąjący w imieniu własnym oraz w imieniu Pana Mieczysława Barana, Multico-Press Sp. z o.o. i Multico Sp. z o.o; AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działającego w imieniu AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego; AIG Asset Management (Polska) SA, zarządzającego aktywami AMPLICO LIFE Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji oraz AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu; Pioneer Pekao Investment Management S.A., zarządającego portfelem papierów wartościowych w imieniu Pioneer Akcji Polskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Zrównoważony Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” oraz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej; .) domagają się zmian we władzach Spółki.
 
Jak wynika z wczorajszego komunikatu Spółki, chcą oni, żeby następne WZA zajęło się składem rady nadzorczej WSiP „w drodze głosowania oddzielnymi grupami”, wynagrodzeniami jej członków oraz rozwiązało fundusz rezerwowy, wypłacając dywidendę.
 
9 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zarejestrowano zaledwie jedną trzecią wszystkich akcji (nie można więc było dokonać zmian we władzach, gdyż aby to zrobić potrzebna jest obecność połowy udziałowców).
 
Zbigniew Jakubas jest Prezesem zarządu oraz właścicielem założonej w 1989 r. spółki Multico (ma 75 proc. jej udziałów). W skład grupy Multico wchodzą m.in.: Multico Oficyna Wydawnicza w Warszawie (wydaje książki przyrodnicze), Multico Press (jest współwłaścicielem lubelskiego Radia Puls). Multico: ma własną drukarnię w stolicy (drukuje m.in. dzienniki „Puls Biznesu”, „Parkiet”), wydaje „Kurier Lubelski”; wybudowało apartamentowiec Multico Residence na Żoliborzu w Warszawie. Multico i Jakubas wspólnie posiadają 48 proc. udziałów firmy odzieżowej Ipaco, 27 proc. akcji Warszawskich Zakładów Telewizyjnych Elemis (dziś wynajmują nieruchomości). Do Jakubasa należy też 96 proc. udziałów Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, 38 proc. akcji Zakładów Automatyki Polna z Przemyśla. Jakubas ma ponadto (bezpośrednio lub poprzez Multico) 25 proc. akcji giełdowego Optimusa, producenta komputerów, oraz 25 proc. akcji Mennicy Państwowej SA (chce odkupić od skarbu państwa jeszcze 42 proc. jej akcji). Jakubas kontroluje też 7,69 proc. akcji Elektrimu, ma pakiety akcji innych giełdowych spółek – ITI, Mostostalu Export, TP SA, KGHM. Przychody kontrolowanych przez niego firm w 2003 r. wyniosły 1,1 mld zł. Jego pakiety akcji giełdowych spółek warte były w maju 2004 roku około 300 mln zł.(za Wprost)
Od niedawna Zbigniew Jakubas posiada ponad 7% akcji WSiP.
Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.