Świat Książki ogłasza konkurs na powieść

Świat Książki ogłasza konkurs na powieść

Wydawnictwo Świat Książki i Klub Świat Książki ogłaszają konkurs na powieść.
Udział w nim może wziąć każdy, kto do 30 listopada 2004 roku nadeśle wcześniej
niepublikowaną powieść własnego autorstwa. Prace oceni jury, w którego skład wchodzą
prof. Andrzej Z. Makowiecki (przewodniczący jury), Jerzy Pilch, krytycy literaccy:
prof. Leszek Szaruga, Przemysław Czapliński, Krzysztof Masłoń, oraz przedstawiciele
wydawnictwa. Werdykt zostanie ogłoszony do 31 stycznia 2005. Patronat medialny
nad konkursem objęła Rzeczpospolita.

Nagrodą główną będzie wydanie powieści przez organizatora w nakładzie nie mniejszym
niż 3000 egzemplarzy w maju 2005 roku i dystrybucja powieści w ramach Klubu Świat
Książki i na rynku księgarskim. Zwycięzca otrzyma nagrodę wysokości 25 tysięcy
złotych.

„Objętość prac powinna wynosić od 180 do 330 stron znormalizowanego maszynopisu,
czyli 1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami” – wyjaśnia Paweł Szwed, wydawca
literatury polskiej w Świecie Książki i członek jury.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Świata Książki oraz
pod internetowym adresem Klubu Świat Książki – www.swiatksiazki.pl.

Teksty należy nadsyłać w pliku Word wyłącznie na dyskietkach opatrzonych godłem
(godło na dyskietce i na kopercie, która powinna zawierać imię i nazwisko autora
tekstu, adres, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, e-mail) na adres: Klub
Świat Książki ul. Rosoła 10 02-786 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs na Powieść”).

Dodatkowych informacji udziela: 

Dorota Nowak 

public relations manager 

Tel. 645 8404 

dorota.nowak@bertelsmann.com.pl
 

 

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.