Komunikat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Komunikat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

W dniu 22 kwietnia odbyło się III zebranie plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich XIV kadencji.

Zarząd Główny wyraża nadzieję, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ułatwi uporządkowanie relacji wydawniczo – księgarskich na wzór Francji ("Ustawa Langa") lub Niemiec ("Ustawa o kartelizacji cen publikacji wydawniczych"). Podkreślono konieczność podjęcia prac nad stosowną ustawą.

SKP podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie uregulowania zasad dystrybucji podręczników szkolnych. SKP krytycznie ocenia postępowanie wydawców prowadzących sprzedaż podręczników poza siecią księgarską, uważa że jest to działanie ze szkodą dla całej branży wydawniczo-księgarskiej i w ogóle społeczeństwa, ponieważ odzwyczaja i zniechęca młodych ludzi do odwiedzania księgarń. "Książnica Polska" z Olsztyna wysłała ofertę sprzedaży podręczników do około 1500 szkół ze swojego regionu, o czym poinformowała wydawców edukacyjnych. Proponujemy, aby za przykładem "Książnicy Polskiej", poszły inne firmy księgarskie i jeżeli uznają to za stosowne powiadomiły nas o swoich działaniach. SKP upowszechni wszelkie informacje na temat przygotowania środowiska księgarskiego do sezonu podręcznikowego.

SKP przypomina, że postępujący niż demograficzny w kraju, stabilizacja przebiegu edukacji i programów nauczania, przyzwyczajanie się nauczycieli do wybranych podręczników oraz wymiana podręczników między uczniami, wymusi na wydawcach edukacyjnych ograniczenie produkcji podręczników i skierowanie ich uwagi na inne tytuły.

SKP ma nadzieję, że zapoczątkowane w Ministerstwie Kultury rozmowy księgarzy i wydawców edukacyjnych pozwolą na wypracowanie i przyjęcie zasad sprzedaży podręczników zadawalające całe środowisko i odbiorców.

Plenum ZG zaakceptowało propozycję Instytutu Książki w sprawie wystąpienia do Min. Kultury z wnioskiem powołania przy Instytucie Rady Programowej koordynującej działania IK, PIK, SKP oraz innych organizacji zainteresowanych promocją polskiej kultury, a przede wszystkim rodzimej literatury i polskich autorów. Promocji służyć będzie między innymi, zainicjowana przez SKP literacka nagroda, tzw. "Wielka Nagroda Księgarzy", przyznawana autorowi najlepszej książki roku. Do uczestniczenia w pracach Rady Programowej plenum deleguje swojego przedstawiciela – przewodniczącego ZG Tadeusza Żochowskiego. Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołuje potrzebę nawiązania międzynarodowych kontaktów środowisk księgarsko-wydawniczych, co zauważyli uczestnicy marcowych Targów Książki w Paryżu. Wymiana informacji i doświadczeń, współpraca oraz wymiana pracowników w ramach praktyk zawodowych, to zagadnienia, które SKP wpisuje do programu swojego działania licząc na poparcie całego środowiska. SKP widzi potrzebę powołania przy Instytucie Książki zespołu do spraw współpracy międzynarodowej.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, spowodowało zmianę zapisów w ustawie o podatku Vat, obowiązującej od 1.05.04. Zapisy ustawy nie są zbyt jasne i wymagają analizy i interpretacji, szczególnie w branży antykwarycznej. Plenum ZG uznało pilną potrzebę wyjaśnienia nurtujących antykwariuszy problemów, przy udziale kompetentnego przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Ggg

Księgarzy, zainteresowanych tekstem niemieckiej ustawy o kartelizacji cen publikacji wydawniczych, prosimy o kontakt, pod niżej podanymi adresami:

Kontakt z Zarządem Głównym SKP: skp@ksiegarze.org.pl  
alimyle@.wp.pl 

Plenum ZG SKP 
Warszawa, dn. 22.04.2004

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.