Ile za recenzje programów nauczania i podręczników?

Ile za recenzje programów nauczania i podręczników?

W Rządowym Centrum Legislacji znajduje się projekt Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia. Jak powiedziała nam Danuta Mieszkowska z MENiS rozporządzenie wraz ze znowelizowaną ustawą oświatową zmienia przede wszystkim zasady powoływania i odwoływania rzeczoznawców oraz ich wynagradzania. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w styczniu 2004r.

Projekt zakłada przede wszystkim, że wydawcy ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego programu lub podręcznika nie będą płacili bezpośrednio recenzentowi tylko wnosili opłaty na specjalne konto w ministerstwie. Wysokość opłat będzie następująca:
– w przypadku programu – 800 zł;
– w przypadku podręcznika – 4800 zł, 
– w przypadku podręcznika przeznaczonego do nauczania języka obcego zawierającego teksty w języku polskim – 3800 zł;
– w przypadku podręcznika przeznaczonego do nauczania języka obcego niezawierającego tekstów w języku polskim – 3600 zł;
– w przypadku podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy podręcznika szkolnego wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego – 1200 zł.

Według projektu rzeczoznawców wybiera Minister i zawiera z nimi umowy o dzieło. Wydawca wysyła egzemplarze wskazanym recenzentom a Ci muszą opracować opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ich otrzymania.
Rzeczoznawca nie może opiniować programu nauczania i podręcznika szkolnego, jeżeli jest autorem lub współautorem pozycji, która przeznaczona jest do nauczania w tym samym zakresie i na tym samym etapie edukacyjnym.

Minister może skreślić rzeczoznawcę z listy w sytuacji gdy ten m.in. trzykrotnie odmówił wykonania recenzji lub dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony na jej opracowanie. Także wtedy, gdy na podstawie dodatkowej recenzji, opracowanej przez innego rzeczoznawcę wskazanego przez Ministra, zostanie stwierdzone, że podręcznik zakwalifikowany do użytku szkolnego zawiera błędy merytoryczne, dydaktyczne lub językowe.

AK (całość projektu na stronie MENiS)

 

aktualności | archiwum | Sektory – Edukacja

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.