Podział pieniędzy uzyskanych od producentów i importerów sprzętu kopiującego oraz z punktów xero – informacja Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” 

Podział pieniędzy uzyskanych od producentów i importerów sprzętu kopiującego oraz z punktów xero – informacja Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” 

Informacja prasowa z dnia 17 listopada 2003 r.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 listopada 2003 roku podjęło decyzję w sprawie zasad przekazywania wydawcom opłat uzyskanych od producentów i importerów sprzętu kopiującego oraz z punktów xero z tytułu korzystania z praw autorskich.

Działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów. (Dz. U. Nr 105, poz. 990 i 991 z 2003r.) oraz z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” przyjmuje wpłaty od producentów i importerów sprzętu kopiującego oraz od punktów xero.

Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” przyjął zasadę, że całość uzyskanej kwoty w roku 2003 zostanie przekazana wydawcom, z potrąceniem jedynie kosztów organizacji inkasa i repartycji, które nie powinny przekroczyć 20 proc. uzyskanych wpływów. Pozwoli to na stworzenie podstawy organizacyjnej Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”.

Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” roześle do wydawców ankietę, która zawierać będzie pytania dotyczące wielkości ich obrotów w roku 2003 oraz udziału w tych obrotach różnych kategorii utworów najczęściej kopiowanych. Dane te posłużą do określenia kwot przypadających poszczególnym wydawcom z tytułu wykorzystania praw autorskich. Ustalono też, że dolny limit wypłat dla wydawców wynosić będzie równowartość 100 Euro według kursu NBP dnia 31 grudnia 2003 r.

Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” ocenia, że w roku przyszłym zebrana kwota opłat powinna znacząco wzrosnąć, co pozwoli na finansowanie nie tylko wypłat dla wydawców, ale też badań statystycznych w dziedzinie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i innych zadań w ramach repartycji pośredniej.

Informacje:

Krystyna Nalepa 
Dyrektor Biura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” 
Al. 3 Maja 7, 30-063 Kraków 
Tel.: (012) 292 80 57 Fax: (012) 292 80 58 
e-mail: biuro@polskaksiazka.pl

Piotr Dobrołęcki 
Rzecznik prasowy Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” 
Tel. 0602 715 579 e-mail: rzecznik@polskaksiazka.pl

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.