Państwowa Inspekcja Handlowa w księgarni. Czy książki są dobrze oznaczone?

Państwowa Inspekcja Handlowa w księgarni. Czy książki są dobrze oznaczone?

Pod koniec września Zachodniopomorski Inspektorat Państwowej Inspekcji Handlowej przeprowadził kontrolę w Księgarni Literackiej w Szczecinie i zakwestionował oznaczenie tytułów wydanych przez PAX, Deltę i Morex. Kontrolerzy stwierdzili, że książki nie są oznaczone zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.). Według PIH prawidłowy opis zawiera nazwę wydawnictwa wraz z nazwą ulicy i miasta, gdzie jest siedziba firmy, nie wystarczy nazwa miasta z adresem mailowym czy numerem telefonu.

Właściciele odmówili przyjęcia mandatu, w związku z tym PIH poinformował, że skieruje sprawę do sądu. 
Andrzej Gadowski, współwłaściciel księgarni, mówi, że już po kontroli znalazł w księgarni kolejne tytuły (m.in. wydawnictwa Santorski i GWO), których oznaczenie zapewne także by zakwestionowa no . Teraz w księgarni trwa sprawdzanie książek oficyn prawniczych.
Początkowo Andrzej Gadowski chciał oprzeć swoją linię obrony na tym, że są to tytuły wydane przed 1999r., kiedy to zaczęła obowiązywać ustawa. Jednak okazało się, że wiele tytułów wydanych po tym okresie także jest oznaczone inaczej niż wymaga tego PIH.
Jeżeli dojdzie do procesu sądowego Andrzej Gadowski będzie się starał udowodnić, że wszystkie książki posiadają numer ISBN, który to identyfikuje wydawcę. Jednocześnie pyta czy należy wycofywać książki, gdy wydawnictwo zmieni adres lub połączy się z inną oficyną? PIH twierdzi, że tak.

Czy ukarany może zostać tylko księgarz? PIH może skontrolować  także hurtowników i magazyny wydawców i jeżeli wśród książek przygotowanych już do wprowadzenia do obrotu znajdą się takie, które nie są oznakowane zgodnie z przepisami, to może zostać nałożony mandat.

Jerzy Mechliński z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Księgarzy mówi, że sprawy by nie było, gdyby wydawcy uwzględnili postulat księgarzy o drukowaniu stopki drukarki. Rozwiązałoby to ten i wiele innych problemów. 

USTAWA

z dnia 19 listopada 1999 r.

Prawo działalności gospodarczej

Art. 12. 

1. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci informatycznych lub druków bezadresowych, jest obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

1) oznaczenia przedsiębiorcy,

2) numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,

3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany do zamieszczania na towarach lub na ich opakowaniach wprowadzanych do obrotu informacji w języku polskim zawierających:

1) oznaczenie przedsiębiorcy – producenta towaru i jego adres,

2) nazwę towaru,

3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

AK

 

 

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.