Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 8/2003 z dnia 27 lutego 2003

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 8/2003 z dnia 27 lutego 2003

Do członków Polskiej Izby Książki

Odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie nowego symbolu klasyfikacji PKWiU na fakturach VAT

Biuro Polskiej Izby Książki przekazuje poniżej treść listu z Ministerstwa Finansów datowanego 12.02.2003r. znak PP3-812-66/2003/AP będącego odpowiedzią na nasze wystąpienie z dnia 16.01.2003r. 

MINISTERSTWO FINANSÓW Warszawa, 2003-02-12 Departament Podatków Pośrednich PP3-812-66/2002/AP

Polska Izba Książki Oleandrów 8 00-629 Warszawa

W związku z pismem z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia wyjaśnienia w przedmiocie stosowania przez wydawców książek, symbolu PKWiU na fakturach VAT, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: Ustawą z dnia 4 grudnia 2002r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003r., dostosowane zostały klasyfikacje statystyczne wykorzystywane dla potrzeb VAT do aktualnej nomenklatury statystycznej, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Z brzmienia § 35 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) wynika, że w przypadku sprzedaży w kraju towarów lub usług objętych stawką niższą od określonej w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz towarów lub usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 tej ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 47 ustawy, na podatniku ciąży obowiązek podawania na fakturach sprzedaży, odpowiedniego symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. Oznacza to zatem, że – zgodnie z § 35 ust. 7 ww rozporządzenia – przy sprzedaży towarów i usług należy posługiwać się takim symbolem PKWiU jaki jest podany w ustawie z dnia 8 stycznia 1993r. oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Jeżeli przepisy posługują się wielocyfrowym symbolem PKWiU, to taki symbol należy podać na fakturze VAT. Ponadto Ministerstwo Finansów wskazuje, że z brzmienia art. 54 ust. 4 ww ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. wynika wprost, że tylko do dnia 31 grudnia 2002r. dla celów poboru podatku od towarów oraz podatku akcyzowego podatnicy mogli stosować klasyfikacje obowiązujące przez 1 lipca 1997r. W świetle powyższego, od 1 stycznia 2003r., podatnicy podatku od towarów usług, którzy sprzedają książki, są obowiązani do podawania na fakturach sprzedaży symbolu statystycznego PKWiU zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiając powyższe, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w swoim piśmie Polska Izba Książki nie wskazała, które urzędy skarbowe wymagają umieszczania na fakturach VAT informacji niezgodnych z przepisami ustawy i rozporządzenia, stąd trudno jest odnieść się do tych kwestii.

Hanna Majszczyk Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów wydawcy książek na fakturach VAT stosują symbol statystyczny PKWiU 22.11. Stosowanie symbolu PKWiU dłuższego niż w/w ma miejsce w przypadku o ile dotyczy sprzedaży (innej niż książka) towaru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów (…)

Informacje:

Mec. Bohdan Stypułkowski Radca Prawny PIK Tel. (022) 826 86 20

Elżbieta Płatkowska Dyrektor Biura PIK Tel.: (022) 875 94 96 e – mail: biuro@pik.org.pl

Piotr Dobrołęcki Rzecznik prasowy PIK Tel. 0 602 715 579 e-mail.: dobrolec@warman.com.pl

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.