Książnica Beskidzka 

Książnica Beskidzka 

W ramach ochrony, zabezpieczenia i archiwizacji najcenniejszych zasobów bibliotecznych
poddano procesowi skanowania i zapisaniu na płytach CD-ROM kilkanaście pozycji.
W ich doborze kierowano się następującymi kryteriami:

 • miejsce, rok wydania, stan zachowania dokumentu
 • treść dzieła
 • osoba autora
 • zdobnictwo artystyczne, oprawa
 • rzadkość występowania
 • znaczenie dla historii regionu.

      Wiek XVI

 • Biblia. Norymberga, 1540 (oryginalna oprawa, rzadkie dla tego rodzaju wydawnictw
  barwne ilustracje)
 • Cordi Valerij : Dispensatorium. Lugduni, 1579 (poradnik farmakologiczny sławnego
  XVI-wiecznego botanika niemieckiego)
 • Cyceron : Orationum. Pars 2. Wenecja, 1559 (zachowana oryginalna oprawa z epoki
  – skóra tłoczona na tekturze)
 • Montbelgard, Taurellus Nicolaus : Recta brevis. Frankfurt, 1581
 • Owidiusz : Metamorphoses… Wenecja, 1527 (miejsce i rok wydania, papier i staranność
  edytorska)
 • Conciones D. Iacobo Schoeppero presbyteri […] in Epistolas et Evangelia. Kolonia,
  1561 (oprawa z tłoczeniami)

      Wiek XVII

 • Brożek Jan : Gratis…Kraków, 1624 (szczytowe osiągnięcie polskiej literatury
  polemicznej XVII wieku, najstarsza pozycja polskojęzyczna w zbiorach Książnicy
  Beskidzkiej)

  Wymienione poniżej pozycje stanowią cenne źródła dla badaczy dziejów Śląska
 • Cureo Joachim : Newe Cronica. Lipsk, 1601
 • Topographia. Frankfurt, 1650

      Wiek XVIII

 • Codex civilis pro Galicia occidentali. Pars 1-3. Wiedeń, 1797
 • Ducatus Silesiae. Norymberga, 1736-1749 (atlas historyczny Śląska, 19 dużych
  map wykonanych techniką miedziorytu, kolorowanych ręcznie akwarelami)
 • Henelli Nicolai H. : Silesiographia renovata. Wrocław 1704
 • Krasicki Ignacy : Satyry. Warszawa, 1779 (zakończenie Satyry V w rękopisie)
 • Pruszcz, Piotr Hiacynt : Forteca monarchow. Wyd. 2. Kraków, 1737 (dzieło hagiograficzne
  zawierające żywoty polskich władców i świętych, opracowane w oparciu o materiały
  m.in. Jana Długosza, Piotra Skargi)
 • Skarga Piotr : Kazania na niedziele całego roku. T. 1. Sandomierz, 1792
 • Śniadecki, Jan :Teorya rachunku algebraicznego przystosowana do linii krzywych.
  T. 1-2. Kraków, 1783 (stanowiący rzadkość, nowatorski podręcznik akademicki znakomitego
  matematyka)

      Wiek XIX

 • Mickiewicz Adam : Dziady cz.1, 2, 4. Lwów, 1896 (jedno z pierwszych ilustrowanych
  wydań, uzupełnione fragmentami cz.1, które nie weszły do pierwodruku z 1823 r.
  i zostały odtworzone na podstawie rękopisu przez J. Kallenbacha)
 • Mickiewicz Adam : Poezje. Wilno, 1823 (wydanie debiutanckie)
 • Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz. Paryż, 1834 (jeden z 3 tys. egz. pierwodruku)

      Wiek XX

 • Zegadłowicz Emil : Wrzosy (rękopis)
 • Zegadłowicz Emil : Ballada o Wowrze (kompletny egzemplarz z

  W ramach ochrony, zabezpieczenia i archiwizacji najcenniejszych zasobów bibliotecznych
  poddano procesowi skanowania i zapisaniu na płytach CD-ROM kilkanaście pozycji.
  W ich doborze kierowano się następującymi kryteriami:

  • miejsce, rok wydania, stan zachowania dokumentu
  • treść dzieła
  • osoba autora
  • zdobnictwo artystyczne, oprawa
  • rzadkość występowania
  • znaczenie dla historii regionu.

        Wiek XVI

  • Biblia. Norymberga, 1540 (oryginalna oprawa, rzadkie dla tego rodzaju wydawnictw
   barwne ilustracje)
  • Cordi Valerij : Dispensatorium. Lugduni, 1579 (poradnik farmakologiczny sławnego
   XVI-wiecznego botanika niemieckiego)
  • Cyceron : Orationum. Pars 2. Wenecja, 1559 (zachowana oryginalna oprawa z epoki
   – skóra tłoczona na tekturze)
  • Montbelgard, Taurellus Nicolaus : Recta brevis. Frankfurt, 1581
  • Owidiusz : Metamorphoses… Wenecja, 1527 (miejsce i rok wydania, papier i staranność
   edytorska)
  • Conciones D. Iacobo Schoeppero presbyteri […] in Epistolas et Evangelia. Kolonia,
   1561 (oprawa z tłoczeniami)

        Wiek XVII

  • Brożek Jan : Gratis…Kraków, 1624 (szczytowe osiągnięcie polskiej literatury
   polemicznej XVII wieku, najstarsza pozycja polskojęzyczna w zbiorach Książnicy
   Beskidzkiej)

   Wymienione poniżej pozycje stanowią cenne źródła dla badaczy dziejów Śląska
  • Cureo Joachim : Newe Cronica. Lipsk, 1601
  • Topographia. Frankfurt, 1650

        Wiek XVIII

  • Codex civilis pro Galicia occidentali. Pars 1-3. Wiedeń, 1797
  • Ducatus Silesiae. Norymberga, 1736-1749 (atlas historyczny Śląska, 19 dużych
   map wykonanych techniką miedziorytu, kolorowanych ręcznie akwarelami)
  • Henelli Nicolai H. : Silesiographia renovata. Wrocław 1704
  • Krasicki Ignacy : Satyry. Warszawa, 1779 (zakończenie Satyry V w rękopisie)
  • Pruszcz, Piotr Hiacynt : Forteca monarchow. Wyd. 2. Kraków, 1737 (dzieło hagiograficzne
   zawierające żywoty polskich władców i świętych, opracowane w oparciu o materiały
   m.in. Jana Długosza, Piotra Skargi)
  • Skarga Piotr : Kazania na niedziele całego roku. T. 1. Sandomierz, 1792
  • Śniadecki, Jan :Teorya rachunku algebraicznego przystosowana do linii krzywych.
   T. 1-2. Kraków, 1783 (stanowiący rzadkość, nowatorski podręcznik akademicki znakomitego
   matematyka)

        Wiek XIX

  • Mickiewicz Adam : Dziady cz.1, 2, 4. Lwów, 1896 (jedno z pierwszych ilustrowanych
   wydań, uzupełnione fragmentami cz.1, które nie weszły do pierwodruku z 1823 r.
   i zostały odtworzone na podstawie rękopisu przez J. Kallenbacha)
  • Mickiewicz Adam : Poezje. Wilno, 1823 (wydanie debiutanckie)
  • Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz. Paryż, 1834 (jeden z 3 tys. egz. pierwodruku)

        Wiek XX

  • Zegadłowicz Emil : Wrzosy (rękopis)
  • Zegadłowicz Emil : Ballada o Wowrze (kompletny egzemplarz z ostatnią korektą
   autorską)
  • Zegadłowicz Emil : W pokoju dziecinnym. Gorzeń Górny, 1936 (prawdopodobnie jedyny
   zachowany egzemplarz)
  • Księga pamiątkowa – Józefowi Piłsudskiemu w dniu Imienin. Bielsko i Biała, 19
   marzec 1932 (rękopis)

  Wymienione powyżej płyty przeglądać można na stanowiskach komputerowych w Czytelni
  Regionalnej (gmach główny KB) i Czytelni Sztuki Działu Zbiorów Specjalnych.

   ostatnią korektą autorską)

 • Zegadłowicz Emil : W pokoju dziecinnym. Gorzeń Górny, 1936 (prawdopodobnie jedyny
  zachowany egzemplarz)
 • Księga pamiątkowa – Józefowi Piłsudskiemu w dniu Imienin. Bielsko i Biała, 19
  marzec 1932 (rękopis)

Wymienione powyżej płyty przeglądać można na stanowiskach komputerowych w Czytelni
Regionalnej (gmach główny KB) i Czytelni Sztuki Działu Zbiorów Specjalnych.

 

 

 

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.