Cena jednak najważniejsza. Sprzedaż wysyłkowa

Cena jednak najważniejsza. Sprzedaż wysyłkowa

W marcu 2002 roku TNS OBOP przeprowadził dla Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego badanie "Efektywność sprzedaży wysyłkowej". Wyniki przeprowadzonego przez TNS OBOP badania wskazują, że zdaniem większości respondentów najkorzystniejszym sposobem zaprezentowania oferty sprzedaży wysyłkowej są katalogi (58%). Inne metody nie są nawet w połowie tak atrakcyjne. 

Czynniki, które mogą zachęcić polskich konsumentów do korzystania z wysyłkowej formy sprzedaży, to przede wszystkim okazyjna cena (40%) i oszczędność czasu (33%). Są one szczególnie ważne dla osób młodych (15-29 lat), zaś oszczędność czasu to ważna zaleta szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem, a także dla kierowników, specjalistów i prywatnych przedsiębiorców. Najbardziej zniechęcającym czynnikiem związanym ze sprzedażą wysyłkową okazała się obawa o kłopoty w przypadku zwrotu produktu. Sprzedaż wysyłkowa jest szczególnie atrakcyjna dla ludzi młodych. Osoby w wieku 15-29 lat i uczący się znacznie częściej niż inni deklarują chęć korzystania z tej formy sprzedaży. 

KG

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.