Podatek VAT na licencje i sublicencje c.d.

Podatek VAT na licencje i sublicencje c.d.

Komentarze nadesłane po zamieszczeniu u nas informacji  o podatku VAT na licencje i sublicencje określają dość jasno sytuację wydawców. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Z Agencji Literackiej Graal Ltd otrzymaliśmy informację o bardzo poważnym problemie, który czeka każdego polskiego wydawcę za niespełna miesiąc. Chodzi o podatek VAT na licencje i sublicencje, który został uchwalony 25 stycznia 2002r i najprawdopodobniej wejdzie w życie w ostatnich dniach lutego. 
Z dotychczas zebranych informacji wynika, że wydawcy będą musieli każdą umowę sporządzoną w języku polskim i ew. obcym rejestrować w urzędzie skarbowym i opłacać od niej 22% VAT. Oznacza to poważne komplikacje dla wydawców, szczególnie w przypadku umów na drobne kwoty oraz wzrost kosztów ponoszonych przez wydawców.

(inf. nadesłana)

Komentarz

Szanowni Państwo,

W treści informacji zamieszczonej pod tytułem " Podatek VAT na licencje i sublicencje " znalazł się poważny błąd merytoryczny. Mianowicie zgodnie z uchwalonymi przez sejm zmianami do ustawy o VAT ( obecnie przesłanej do Senatu) zarówno sprzedaż praw majątkowych jak i upoważnienie do korzystania z licencji w rozumieniu prawa autorskiego będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Jednakże , zgodnie z przepisami przejściowymi licencje, a także sublicencje udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy mogą przez okres następnych dwóch lat być traktowane jako nie podlegające temu podatkowi, czyli korzystać z takiego statusu jaki przyznaje im dotychczas obowiązująca ustawa o VAT. Aby tak jednak mogło się stać konieczne jest dopełnienie przez zainteresowanego podatnika następujących warunków :

umowa ( zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy) musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym nie później niż 30 dni od wejścia ustawy w życie

do umów tych w przeciągu następnych dwóch lat nie mogą być wprowadzane zmiany ( co do zakresu tych zmian , t.j. czy chodzi o zmiany istotne typu essentialia negotii, czy nawet zupełnie drobne , nie można w chwili obecnej dokonać jednoznacznej oceny, jako, ze przepis jedynie mówi o zmianach umów dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy).

Reasumując , nie każda umowa powinna być zarejestrowana, a jedynie te z nich które mają uprawniać do korzystania z preferencyjnego tratowania podatkowego.

Korzystając z okazji chciałabym zaprosić Państwa do korzystania z serwisu podatkowego przygotowywanego przez dział doradztwa podatkowego firmy PricewaterhouseCoopers na WWW.taxonline.pl. Szczególnie zachęcam do odwiedzenia strony zespołu Zaawansowanych Technologii, który obsługuje klientów z sektorów telekomunikacji, mediów i hi – tech.

Pozdrawiam,

Katarzyna Czarnecka – Żochowska

Senior Manager 
Dział Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers 

Bardzo dziękuję za odpowiedz pani Żochowskiej.
Niezwykle ważne wydaje się to, co Pani pisze o już zawartych umowach.
Powiedzmy, ze wydawca X zawarł w roku 2001 80 umów licencyjnych z wydawcami z USA i 20 umów z autorami polskimi.
Czy teraz musi pilnie udać się do urzędu skarbowego i je zarejestrować?
A co z umowami z lat wcześniejszych?

Byłabym wdzięczna za wiadomość, kto dokładnie będzie podatek VAT płacił po wejściu znowelizowanej ustawy?
Powiedzmy jest taka sytuacja:
Polski wydawca X kupuje od wydawnictwa z USA Y prawa autorskie do wydania w jez. polskim książki pt. ABC
VAT płaci wydawca polski X?
Czy wydawca Y musi mu wystawić fakturę z VATem? (W USA VATu nie ma)
Jeżeli taką fakturę mu wystawi i pobierze VAT, to jak z USA odprowadzi ten VAT do polskiego urzędu skarbowego?

Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby Pani zechciała odpowiedzieć na te dwa pytania.

Pozdrawiam serdecznie,

Maria Strarz-Kanska
Graal Ltd

Szanowna Pani,

Odpowiadając na Pani pytania :

 1.  Jeżeli wydawca chce nadal korzystać z preferencyjnego ( poza VAT) traktowania  umów licencyjnych zawartych przed wejściem w życie zmian do ustawy – będzie musiał każdą z takich umów zarejestrować w urzędzie skarbowym. Data zawarcia umowy jest nieistotna- ważne jest tylko, aby nadal obowiązywała. Nieprzekraczalnym terminem dla takiej rejestracji jest 30 dni
od dnia wejścia w życie ustawy ( na razie nie znamy jeszcze tej daty!).

2. W przypadku uzyskania przez polskiego wydawcę licencji z zagranicy
podatnikiem VAT będzie polski wydawca, ponieważ zastosowanie tu ma tryb
tzw. "importu usług" zdefiniowanego w ustawie o VAT. W skrócie – kwota należności wobec zagranicznego licencjodawcy po przeliczeniu na PLN będzie podstawą do samodzielnego naliczenia 22% podatku VAT (tzw. VAT należny) i
jego zapłaty do urzędu skarbowego. Podatek ten będzie mógł być odliczony (tym razem jako tzw. VAT naliczony) dopiero w rozliczeniu za miesiąc następny.

3. Zagraniczny licencjodawca nie wystawia faktur z polskim VAT. Wystawia je w/g zasad obowiązujących w kraju jego siedziby.

Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia rozwieją przynajmniej cześć Pani
wątpliwości . Jeżeli będzie Pani miała bardziej szczegółowe pytania, proszę
o kontakt.

Pozdrawiam,

Katarzyna Czarnecka – Żochowska

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.