Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 3/2002 z dnia 11 stycznia 2002

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 3/2002 z dnia 11 stycznia 2002

Przyszłość targów książki

Spotkanie wydawców w wydawnictwie Prószyński i S-ka

W dniu 9 stycznia 2002 w siedzibie wydawnictwa "Prószyński i S-ka" odbyło się otwarte spotkanie Sekcji Wydawców PIK poświęcone przyszłości targów książki w Warszawie. Spotkanie prowadził prezes PIK Andrzej Nowakowski oraz przewodnicząca Sekcji Wydawców PIK Dorota Malinowska, a uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących środowiska wydawców, księgarzy, importerów i eksporterów książek i czasopism oraz media. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Ars Polony: nowy prezes Janusz Fogler, wiceprezes Aleksandra Stępień oraz nowy sekretarz generalny targów – Klementyna Bocheńska.

Andrzej Nowakowski przedstawił historię kilkumiesięcznego konfliktu między PIK-iem a Ars Poloną dotyczącego formuły Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie oraz historię grupy inicjującej zespołu roboczego do spraw targów Sekcji Wydawców PIK. Grupa ta zawiązała się natychmiast po Walnym Zgromadzeniu PIK z dnia 30 listopada 2001 w celu przygotowania konkretnej propozycji cenowej i programowej atrakcyjniejszej w stosunku do dotychczasowej propozycji Ars Polony – do przedstawienia jej pod dyskusję w środowisku i do zaprezentowania rezultatów tej dyskusji Radzie Polskiej Izby Książki.

Propozycja organizacji targów wypracowana przez grupę inicjującą zespołu roboczego Sekcji Wydawców obejmuje następujące elementy:

– nazwa robocza: "Międzynarodowy Salon Książek i Multimediów"

– miejsce: zmodernizowana, bardzo nowoczesna hala Torwaru w Warszawie wraz z całą bogatą infrastrukturą (sale konferencyjne, parkingi, magazyny, podjazdy, hotele) oraz przylegającym terenem (łatwość dojazdu)

– wstępny cennik (w załączeniu)

– zarys koncepcji Targów, w tym współpracę z księgarzami przy organizacji sprzedaży kiermaszowej książek jako płaszczyzny porozumienia pomiędzy wydawcami i księgarzami

Prezes Ars Polony Janusz Fogler poprosił zebranych o kilka dni potrzebnych mu na zapoznanie się z dotychczasową dokumentacją Ars Polony dotyczącą organizacji MTK w roku 2002 oraz zadeklarował wolę współpracy z PIK w celu znalezienia formuły, przy której dałoby się utrzymać jednolitą imprezę targową w Warszawie. Podobną opinię przedstawiła Klementyna Bocheńska sekretarz generalny MTK.

W dyskusji dominowały następujące stanowiska:

1. Dla dobra środowiska powinna być zorganizowana tylko jedna międzynarodowa impreza targowa

2. PIK ma możliwości, by taką imprezę przygotować. W trakcie spotkania wykazano, że prace przygotowawcze są bardzo zaawansowane. Po raz pierwszy przez potencjalnego organizatora targów zostały uwzględnione wszystkie postulaty zgłaszane po kolejnych edycjach targów majowych przez niezadowolonych uczestników – zmiana miejsca, obniżka kosztów, spójna koncepcja organizacyjna uwzględniająca zarówno kiermasz, jak i promocję wydawców, targi prawami oraz festiwal książki.

3. Niezbędne jest porozumienie między PIK- iem a Ars Poloną w celu utrzymania jednej imprezy targowej pod tradycyjną nazwą, a nie tworzenia dwóch imprez alternatywnych.

4. Grupa inicjująca zespołu roboczego Sekcji Wydawców zaproponowała, aby w roku 2002 organizatorem targów był PIK przy współpracy z Ars Poloną, natomiast docelowo powinna powstać spółka, zajmująca się organizowaniem targów, w której udziałowcami byliby PIK, wydawcy, Ars Polona. Część zysków z działalności spółki przypadająca na PIK byłaby przeznaczana na działalność statutową PIK.

5. Na Walnym Zgromadzeniu PIK w dniu 15 stycznia 2002 prezesi PIK i Ars Polony powinni przedstawić wspólną koncepcję targów majowych. W przeciwnym wypadku grupa inicjująca zespołu roboczego Sekcji Wydawców postawi wniosek o głosowanie Walnego Zgromadzenia nad trybem, miejscem i głównym organizatorem Targów.

CENNIK

* * *

Następnego dnia Andrzej Nowakowski spotkał się z Januszem Foglerem i ustalono, że PIK i Ars Polona w najbliższym czasie podejmą rozmowy dla uzgodnienia warunków współpracy.

* * *

Oczekujemy na Państwa pytania oraz opinie w sprawie przyszłości targów w Warszawie.

Informacje:

Elżbieta Płatkowska Dyrektor Biura PIK Tel.: 0501 192 868 E – mail: pik@wa.onet.pl

——————————————————————————–

POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.