Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 45/2001 z dnia 19 grudnia 2001

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 45/2001 z dnia 19 grudnia 2001

Spotkanie członków Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu 12 grudnia br.

Prezydium Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki nadesłało do Biura PIK materiał ze spotkania w MENiS , który zamieszczamy poniżej.

* * *

Warszawa, 12.XII.2001 r.

Komunikat Sekcji Wydawców Edukacyjnych o spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo reprezentowały p. dyr. Małgorzata Oszmaniec, p. dyr. Halina Cieślak oraz p. Danuta Mieszkowska.

Otrzymaliśmy roboczą wersję rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych planów nauczania ( z dokładnością do języków obcych dla zsz – ramowy plan nauczania podlega jeszcze opracowaniu finansowym w MEN i zostanie opublikowany w grudniu br.) oraz informację o planowanych modyfikacjach w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zapewniono nas, iż zmiany w podstawach programowych będą rozłożone na kilka lat i na pewno nie wpłyną na trzyletni cykl nauczania w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych (zawodowych) oraz technikach. Wkrótce zostaną opublikowane podstawy do nowego typu szkół, uwzględniające zmiany w nomenklaturze. Bez zmian pozostają również ścieżki edukacyjne. Ministerstwo rozpoczyna dopiero długofalowy plan dyskusji nad podstawą programową. Można się spodziewać wielu korekt reformy w każdym jej aspekcie, niemniej zostanie to rozłożone w czasie. Uspokojono wydawców, iż nie są planowane koncesje na podręczniki lub polecanie do użytku szkolnego kilku tylko podręczników z danego przedmiotu. Trwają prace nad rozporządzeniem o dopuszczaniu podręczników i programów do użytku szkolnego. Zapewniono wydawców, iż będą mogli skonsultować zaawansowaną wersję projektu. Wydawcy wyrazili opinię, iż są za zachowaniem ministerialnej listy recenzentów oraz za merytorycznym kryterium akceptacji podręczników. Każde inne rozwiązanie doprowadzi do chaosu na rynku i – w konsekwencji – do konieczności licencjonowania podręczników. Wydawcy zwrócili również uwagę, iż korekty i opracowanie ostatecznego kształtu nowej matury są bardzo pilne, ponieważ wiedza o nowej maturze istotnie wpływa na treści przygotowywanych właśnie podręczników.

Ustalenia:

1. Możemy już wysyłać do MEN programy i podręczniki na podstawie "starego" rozporządzenia, ale musimy określać nazwy szkół zgodnie z nową ustawą (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa). Uwaga, nie można używać określenia "szkoła średnia".

2. Poziomy kształcenia określamy następująco: kształcenie w zakresie podstawowym (dawny kanon); kształcenie w zakresie rozszerzonym (dawny profil). 3. Recenzje programów nauczania oraz podręczników muszą być nowe, gdyż powinny określać nowe typy szkół i nowe poziomy kształcenia. Ewentualnie do "starych" recenzji trzeba przygotować odpowiednie aneksy zawierające nowe typy szkół i nowe poziomy kształcenia . 4. Wzór wniosku o dopuszczenie przez MEN do użytku szkolnego programów oraz podręczników, zgodnie z ustaleniami z p. D. Mieszkowską, powinien znaleźć się do końca tygodnia (? ) na stronach WWW MENiS. Przedmioty ogólnokształcące w technikach – zakres kształcenia nadal jest w zakresie podstawowym. 5. Kształcenie w zakresie rozszerzonym będzie od klasy I tylko w liceach ogólnokształcących. Na rozszerzenia będą przydzielane godziny z puli dyrektora szkoły. Uwaga: wysyłając program nauczania do " rozszerzenia" trzeba we wniosku napisać, że zawiera w sobie kanon – MENIiS będzie takiego stwierdzenia od wydawców wymagał. 6. O maturze w technikum po 3 lub 4 latach nauczania MEN nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale się do niej zobowiązał. 7. System egzaminów zewnętrznych nie będzie zlikwidowany, ale weryfikowany merytorycznie i kosztowo. 8. Sieć szkół ponadgimnazjalnych ma być ustalona i podana do końca stycznia 2002r.(może dostaniemy ich adresy na dyskietkach).

Podstawa programowa do nowego przedmiotu wiedzy o kulturze będzie przygotowana prawdopodobnie na koniec stycznia 2002 r.(wersja robocza może na 14 stycznia, kiedy to jest planowane spotkanie z SWE); podobnie ma być z podstawą programową przedmiotów ogólnokształcących (w cyklu dwuletnim) do zsz. Na 14 stycznia ministerstwo przygotuje też roboczą wersję nowego rozporządzenia o dopuszczeniu…( nie będzie recenzji wychowawczej na programy!!). Do czasu zatwierdzenia nowego obowiązuje "stare" zarządzenie z modyfikacjami, o których wyżej.

Aprobatą podręczników zajmuje się p. Danuta Mieszkowska, a programów nauczania p. Klimas. KORPS (dawny OCEN) jest w trakcie likwidacji. Wnioski o aprobatę podręczników adresujemy: Pani Dyrektor Małgorzata Oszmaniec, Departament Kształcenia i Wychowania. Wnioski należy składać w gmachu ministerstwa (nie KORPSu!).

Notatkę opracowali Anna Łaska-Gmaj (WSiP) i Piotr Marciszuk (STENTOR)

Informacje:

Piotr Marciszuk 
Wydawnictwo Stentor 
tel./fax 022 649 89 97 
E-mail: stentor@stentor.com.pl

Elżbieta Płatkowska 
Dyrektor Biura PIK 
Tel.: 0501 192 868 
tel/fax: 022 826 12 01 wew. 154 
E – mail: pik@arspolona.com.pl

———————————————-

POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.