Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 36/2001 z dnia 8 listopada 2001

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 36/2001 z dnia 8 listopada 2001

WYDANIE SPECJALNE

Messenger Service "Stolica" partnerem strategicznym Polskiej Izby Książki w dziedzinie usług kurierskich

Członkowie Polskiej Izby Książki uzyskali preferencyjne warunki usług kurierskich

Polska Izby Książki informuje o zamknięciu w dniu 31 października 2001 postępowania mającego na celu wyłonienie partnera strategicznego w dziedzinie usług kurierskich i transportowych. Najlepszym oferentem zarówno pod względem jakości świadczonych usług, doświadczenia oraz oferty cenowej okazała się firma kurierska Messenger Service "Stolica" S.A. z centralą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 24 c.

Jesteśmy pewni, że wybór ten pozwoli wszystkim firmom wchodzącym w skład Polskiej Izby Książki nie tylko obniżyć koszty przesyłek kurierskich, ale także – dzięki wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę "Stolica" – polepszy ogólne warunki działalności na rynku wydawniczo – księgarskim.

Fakt, że Polska Izba Książki zawarła porozumienie z partnerem strategicznym w jednej z najważniejszych dziedzin naszych działań jest niezwykle ważny, gdyż potwierdza słuszność koncepcji wspólnego występowania wobec najważniejszych partnerów handlowych.

Generalnie porozumienie sprowadza się do faktu, że wszyscy członkowie Polskiej Izby Książki uzyskali prawo do wysyłania swoich przesyłek poprzez partnera strategicznego za jednolitą specjalną cenę wynoszącą 8,50 zł za paczkę – niezależnie od jej wagi (do 30 kg). Dodatkowym elementami porozumienia jest podwyższenie kwoty ubezpieczenia przesyłki do 300 zł, zasada potrójnego awizowanie przez kuriera w ramach standardowej opłaty, a także korzystne terminy płatności.

Prawo do preferencyjnych warunków usługi kurierskiej mają w ramach tego porozumienia wyłącznie członowej Polskiej Izby Książki.

Leszek Kuziemski dr Andrzej Nowakowski dyrektor handlowy prezes Messenger Service "Stolica" Polska Izba Książki

Sprostowanie z dnia 9.11

Wyniki prac Grupy Roboczej wymagają zatwierdzenia przez Radę Polskiej Izby Książki na najbliższym posiedzeniu w dniu 20 listopada 2001, po czym zostanie podpisana odpowiednia umowa z partnerem strategicznym

Informacje:

Dyrektor Biura PIK Elżbieta Płatkowska Tel.: 0501 192 868 E – mail: pik@arspolona.com.pl

Rzecznik Prasowy PIK Piotr Dobrołęcki Tel. 0602 715 579 E – mail: dobrolec@warman.com.pl

> informacja o firmie Messenger Service "Stolica"

HISTORIA firmy STOLICA

Messenger Service "Stolica" rozpoczęła działalność w lutym 1993 jako "spółka cywilna" z udziałem wyłącznie polskiego kapitału. W 1996 roku jako pierwsza firma o tym profilu otrzymała koncesję Ministra Łączności na prowadzenie działalności w zakresie usług kurierskich, w skład których wchodzi obsługa przesyłek lokalnych, krajowych i zagranicznych. Od sierpnia 1996 M. S. "Stolica" jest wyłącznym przedstawicielem jednej z największych firm kurierskich na świecie, Airborne Express. Na początku 2000 roku "Stolica" została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Na początku roku 2001 "Stolica" zyskała inwestora strategicznego – amerykańską firmę Enterprise Investors, co pozwoli na dokonanie głębokich inwestycji w strukturę informatyczno-logistyczną "Stolicy".

STOLICA OBECNIE DYSPONUJE: · siecią złożoną z 43 przedstawicielstw · własnym, niezależnym systemem wahadłowego transportu drogowego · taborem ponad 500 kurierów na terenie Warszawy (samochodowi, rowerowi, motorowerowi oraz piesi) oraz ponad 800 w kraju. Każdy z kurierów ubrany jest w firmowy strój "Stolicy" i posiada identyfikator. Kurierzy są wyposażeni w radiotelefon i/lub w telefon komórkowy, dzięki czemu cały czas centrala lub przedstawicielstwo ma z nimi stałą łączność. Pojazdy używane przez kurierów oznakowane są według standardów M. S. "Stolica" · jako jedyna firma kurierska "Stolica" stworzyła profesjonalny system szkoleń dla kurierów w Warszawie; · komputerowym systemem skanowania przesyłek; · komputerowym systemem śledzenia przesyłek; · w pełni skomputeryzowanym systemem bilingu i fakturowania; · zainstalowanym w każdym pojeździe wahadłowym satelitarnym systemem GPS; · systemem "Store Scan" umożliwiającym stały podgląd z centrali w Warszawie powierzchni magazynowych we wszystkich 43 przedstawicielstwach w kraju. · agencją celną Messenger Air Cargo Service z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

WARUNKI FINANSOWE WSPÓŁPRACY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE FIRM ZRZESZONYCH W PIK: Zasady ogólne:

Cena za paczkę o wadze do 30 kg 8,50 zł netto Odbiór paczek. Dzień roboczy do godziny 19.30. Termin doręczenia przesyłek. Następny dzień roboczy na terenie całego kraju. Nadanie lub doręczenie przesyłki w sobotę + 50 % do ceny podstawowej Zastrzeżenie godziny doręczenia w dni robocze w godzinach 9-17 10,00 zł netto Maksymalne wymiary paczki Najdłuższy bok do 1,5 m. Paczki o niskiej wadze i dużej objętości traktowane są jako przesyłki gabarytowe – ich waga obliczana jest wg podanego wzoru. Szerokość x Długość x Wysokość 6000 Sprawdzanie statusu przesyłki Istnieje możliwość kontroli przesyłki na stronie internatowej www:stolica.pl Każda przesyłka ubezpieczona jestdo kwoty 300 zł Oferujemy możliwość ubezpieczenia przesyłek do wartości 50 000 złKoszt ubezpieczenia wynosi 1 zł Termin rozpatrywania reklamacji 14 dni roboczych Opłata za pobranie gotówki za towar w przesyłce. 0,2% Zwrot dokumentów załączonych do przesyłki przez nadawcę – w terminie do 4 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki 2,00 zł Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na koniec każdego miesiąca Awizacja przesyłek. 3-krotne awizo w cenie usługi

Wszystkie ceny podane są netto i podlegają podatkowi VAT w wysokości 22%.

Jako przesyłkę rozumie się sporządzony wedle zwyczajowych zasad pakunek, paczka, koperta, pojemnik etc. zaadresowany do pojedynczego odbiorcy na podstawie jednego listu przewozowego, który może w przypadku przesyłki z przedziału 5-30 kg składać się z jednej do trzech paczek.

Godziny pracy kurierów Standardowe doręczenie przesyłek odbywa się w godzinach od 9.00 – 17.00. Natomiast doręczenie do osób fizycznych w godzinach 16:00 – 21:00.

Zwrot dokumentów oraz pobrań Zwrot dokumentów załączonych do przesyłki następuje w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia doręczenia przesyłki.

Zwrot pobrań następuje przelewem na konto Zleceniodawcy w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.

Godziny pracy punktów wydających awizowane przesyłki odbiorcom

Standardowe godziny odbioru przesyłek 8.00 – 7.00 Istnieje możliwość odbioru przesyłki w innych godzinach jednak odbiór musi być ustalony drogą telefoniczną pod numer wskazany w awizie.

 

———————————————-

POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE

> Komunikat Biura PIK nr 19/2001 z dnia 14 sierpnia 2001r.
> Stanowisko PIK w sprawie korumpowania nauczycieli przez wydawców

> Dzień głośnego czytania
> Polska we Frankfurcie – komunikat PIK
> Zaproszenia, oświadczenia
> Jaka formuła MTK
> Zapaść cywilizacyjna
> Nie nawiązywać współpracy z KLASĄ
> Popierają Sekcję Wydawców Edukacyjnych
> zebrania grup roboczych

> informacja w sprawie VAT
> Polska na Targach Książki we Frankfurcie
> Spotkanie Sekcji Wydawców Edukacyjnych
> Zebranie Prezydium Sekcji Importerów i Eksporterów  
> Spotkanie Sekcji Wydawców Edukacyjnych
> Zebranie Prezydium Sekcji Importerów i Eksporterów  
> 04.06 Sekcja Wydawców PIK – komunikat
>  29. 05 Komunikaty PIK-u: zadania grup roboczych, bilans 2000
> 0+0=0!
> Polska na Targach Książki w Lipsku – Polskie wystąpienia na targach książki za granicą w roku 2001 i plany na rok 2002 
> Konkurs im. Leona Marszałka – na najlepsze prace poświęcone edytorstwu
> Komunikaty PIK – sprawozdania, bilanse, budżet, wpływy Polskiej Izby Książki
   

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.