Wspólny komunikat Polskiej Izby Książki i Ars Polona S.A.

Wspólny komunikat Polskiej Izby Książki i Ars Polona S.A.

W dniu 30 października 2001 roku odbyło się spotkanie Rady Polskiej Izby Książki i Zarządu Ars Polona S.A.

Polska Izba Książki i Ars Polona S.A. oświadczają, że będą kontynuować współpracę w interesie całego środowiska, dla coraz lepszej promocji książki i czytelnictwa.

Jednym z najważniejszych elementów tej promocji są Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, organizowane przez Ars Polona S.A.

W trakcie spotkania potwierdzono potrzebę dalszej ścisłej współpracy merytorycznej w celu stworzenia nowej formuły programowej Targów, jak również potrzebę współdziałania w tym przedsięwzięciu z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek oraz innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami środowiskowymi.

Postanowiono powołać w najbliższym czasie zespół roboczy, który przygotuje propozycje działań i przeprowadzi konieczne rozmowy z instytucjami mającymi wpływ na poziom kosztów organizacyjnych. W efekcie powinno dojść do obniżenia dotychczasowych cen udziału w Targach.

Strony z zainteresowaniem odnoszą się do inicjatywy budowy “platformy Wschód-Zachód” oraz deklarują chęć wspólnego z PTWK i Targami Książki we Frankfurcie uczestniczenia w opracowywaniu zasad i programu jej działania.

PIK i Ars Polona S.A. zobowiązują się do koordynacji działań dotyczących Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które powinny umocnić swoją szczególną rangę w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Zarząd Ars Polona S.A. Rada Polskiej Izby Książki

Grzegorz Guzowski, wiceprezes Andrzej Nowakowski, prezes

Aleksandra Stępień, wiceprezes Andrzej Rosner, wiceprezes

Grzegorz Majerowicz, wiceprezes

 

———————————————-

Informacje:

Dyrektor Biura PIK

Elżbieta Płatkowska

Tel.: 0501 192 868

E – mail: pik@arspolona.com.pl

POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE

> Komunikat Biura PIK nr 19/2001 z dnia 14 sierpnia 2001r.
> Stanowisko PIK w sprawie korumpowania nauczycieli przez wydawców

> Dzień głośnego czytania> Polska we Frankfurcie – komunikat PIK> Zaproszenia, oświadczenia
> Jaka formuła MTK> Zapaść cywilizacyjna
> Nie nawiązywać współpracy z KLASĄ> Popierają Sekcję Wydawców Edukacyjnych
> zebrania grup roboczych

> informacja w sprawie VAT> Polska na Targach Książki we Frankfurcie> Spotkanie Sekcji Wydawców Edukacyjnych> Zebranie Prezydium Sekcji Importerów i Eksporterów  
> Spotkanie Sekcji Wydawców Edukacyjnych> Zebranie Prezydium Sekcji Importerów i Eksporterów 
> 04.06 Sekcja Wydawców PIK– komunikat
>  29. 05 Komunikaty PIK-u: zadania grup roboczych, bilans 2000> 0+0=0!
> Polska na Targach Książki w Lipsku – Polskie wystąpienia na targach książki za granicą w roku 2001 i plany na rok 2002 
> Konkurs im. Leona Marszałka – na najlepsze prace poświęcone edytorstwu
> Komunikaty PIK – sprawozdania, bilanse, budżet, wpływy Polskiej Izby Książki
   

(więcej…)

Ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych osób. Jeżeli masz konto, to się zaloguj, a w innym przypadku zarejestruj się.

Logowanie użytkownika
 Zapamiętaj mnie  
Rejestracja nowego użytkownika
*Pole wymagane
Kategorie: Instytucje

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.