Oświadczenie Adama Michalewskiego i Krzysztofa Leszczyńskiego z Grupy Kwadro

Oświadczenie Adama Michalewskiego i Krzysztofa Leszczyńskiego z Grupy Kwadro

Po pierwsze – pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o fakcie, że Pan Robert Charłampowicz od września br. przestał sprawować w Spółkach "GRUPY KWADRO” jakiekolwiek funkcje związane z bezpośrednim zarządzaniem lub nadzorem.

Przysługują mu w chwili obecnej wyłącznie prawa jak i nałożone są nań, określone przez Kodeks handlowy – obowiązki wynikające z faktu, że w dalszym ciągu pozostaje wspólnikiem Spółek prawa handlowego pod nazwami DPW "Kwadro” S-ka z o.o. we Wrocławiu, "Kwadro – Tech” S-ka z o.o. we Wrocławiu oraz Biurze Handlowym "Kwadro” S-ka z o.o. we Wrocławiu.

Bezpośrednimi powodami takiego stanu rzeczy były przyczyny leżące po stronie Roberta Charłampowicza.

Po drugie – w chwili obecnej Zarządy Spółek "GRUPY KWADRO” stanowią:

> DPW "Kwadro” i "Kwadro – Tech” – Prezes Zarządu – Józef Jastrzębski,
> Biuro Handlowe "Kwadro” – Adam Michalewski,
> "Liber” i Krakowski Dom Książki – Iwona Zadarnowska,

zaś strategię "GRUPY KWADRO” wyznaczają i realizują Rady Nadzorcze Spółek w osobach Krzysztofa Leszczyńskiego, Adama Michalewskiego, Zbigniewa Czerwińskiego i Janusza Sierpiejko. Rady postawiły sobie jako cel nadrzędny kompleksowe zreformowanie Spółek "GRUPY KWADRO” oraz zapewnienie im solidnych fundamentów kapitałowych poprzez pozyskanie wiarygodnego inwestora strategicznego. Możemy już teraz powiedzieć, iż półmetek prac nad tym przedsięwzięciem jest już za nami. Przeświadczeni jesteśmy, iż wyłącznie nowoczesny potencjał organizacyjny, wsparty odpowiednimi środkami inwestycyjnymi, pozwoli myśleć bez obaw o powodzeniu naszych firm, a Państwa partnerów handlowych.

Po trzecie – sądzimy, a każdy kto realnie i trzeźwo ocenia aktualną sytuację rynkową potwierdzi tę opinię, iż wszelkie podejmowane dziś indywidualnie inicjatywy; polegające na powoływaniu do życia nowych bytów na przepełnionym rynku dystrybutorów książek, realizowane bez odpowiedniego zaplecza kapitałowego, są w krótkiej perspektywie skazane na niepowodzenie, zaś koszty podobnych eksperymentów poniosą wszyscy uczestnicy tego rynku. Działania te, z całą pewnością, nie przyśpieszą procesu stabilizacji rynku dystrybucji książek w Polsce.

Po czwarte – z przykrością odnotowujemy fakt podjęcia przez naszego wspólnika, Roberta Charłampowicza, działań, które interpretujemy jako godzące w interes Spółek "GRUPY KWADRO”. Są one identyfikowane jako wrogie działania obcego podmiotu konkurencyjnego i realizowane w myśl logiki walki konkurencyjnej. Fakt ten byłby pomijalny, gdyby nie kardynalna sprzeczność deklarowanych i realizowanych interesów.

Pan Robert Charłampowicz do dnia dzisiejszego nie wystąpił z oficjalną deklaracją woli odstąpienia od Spółki, co więcej nie stawia się na oficjalne Zgromadzenia Wspólników. Ten stan rzeczy nie licuje z postawą solidnego kupca w duchu kodeksu handlowego i zasługuje na napiętnowanie.

W swoich zamierzeniach dalecy jesteśmy od życzeniowego optymizmu i eksperymentowania Państwa kosztem – dlatego wyrażamy zdeterminowaną wolę realizacji nakreślonej wyżej strategii rozwoju "GRUPY KWADRO”. Liczymy na zrozumienie i poparcie wszystkich podmiotów rynku zainteresowanych powodzeniem naszych działań.

Wszystkim Państwu, którzy wyrażą wolę i chęć uzyskania szczegółowych informacji podajemy kontaktowe numery telefoniczne:
Adam Michalewski – 0 601 70 58 97
Krzysztof Leszczyński – 0 604 42 47 27

Adam Michalewski                      Krzysztof Leszczyński

 

(więcej…)

Ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych osób. Jeżeli masz konto, to się zaloguj, a w innym przypadku zarejestruj się.

Logowanie użytkownika
 Zapamiętaj mnie  
Rejestracja nowego użytkownika
*Pole wymagane
Kategorie: Inne

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.