Tag "Szymborska Wisława"

Powrót do strony głównej
Wydarzenia

Szymborska w Bibliotece Narodowej – premiera 14 lutego!

Premiera Wyboru poezji Wisławy Szymborskiej w serii Biblioteka Narodowa jest także okazją do rozmowy o literackim dorobku autorki

Wydarzenia

Zamieszczone w tym tomie krótkie teksty autorki były publikowane najpierw w „Życiu Literackim″, a następnie w „Piśmie″ i w „Odrze″, a po 1993 roku w „Gazecie Wyborczej″

Wydarzenia

20. rocznica Nobla dla Wisławy Szymborskiej

W 2016 roku świętujemy 20. rocznicę wręczenia Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Z tej okazji przygotowano dwa wydarzenia mające uczcić ten ważny jubileusz

Wydarzenia

Zakończył się Festiwal twórczości Wisławy Szymborskiej w Bolonii

„W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy miejsca” – taki napis z zabawnego kolażu Wisławy Szymborskiej zamieszczono w programie zakończonego w sobotę trzydniowego festiwalu twórczości poetki w Bolonii, zorganizowanego z okazji 20. rocznicy przyznania jej Nobla

Wydarzenia

Obchody 20. rocznicy przyznania nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej

„To będą skromne obchody. Wisława Szymborska nie lubiła jubileuszy, niemniej jednak trzeba przypomnieć o przyznaniu jej nagrody Nobla 20 lat temu″ – powiedział prezes Fundacji

Wydarzenia

Powieść graficzna o Wisławie Szymborskiej

W podtytule tzw. graphic novel znajdują się słowa z wiersza bardzo cenionej i uwielbianej we Włoszech noblistki — „Tak się zdarzyło, że jestem”

Wydarzenia

Konkurs na najlepsze tłumaczenia na język rosyjski, białoruski, ukraiński Poezji Wisławy Szymborskiej

Zgłoszenia zawierające tłumaczenia od 7 do 9 z 31wierszy, proponowanych na stronie fundacji www.zawolnosc.eu, należy przesyłać do 31 października 2015

Nagrody

Fundacja Szymborskiej będzie przyznawała Nagrodę im. Adama Włodka

Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę