MKiDN

Powrót do strony głównej
Instytucje

Priorytet Literatura – odwołania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzyła odwołania w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa″

Instytucje

Promocja literatury i czytelnictwa – odwołania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzyła odwołania w ramach programu

Instytucje

Powstaną przekłady tekstów staropolskich na polszczyznę współczesną

Resort kultury wraz z Instytutem Książki mają zamiar zaproponować polskim pisarzom i tłumaczom konkurs dotyczący projektu tłumaczeń ze staropolszczyzny na język współczesny

Prawo autorskie

NSA orzeka o zasadności odmowy udzielenia Stowarzyszeniu Lektorów RP zezwolenia na zbiorowe zarządzanie

Lektor co do zasady nie jest artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Instytucje

Wyniki naboru – Partnerstwo publiczno-społeczne

Odwołania można składać w terminie do dnia 5 lutego 2015 r.

Biblioteki Instytucje Rynek Polski

180 mln zł na nowe książki dla bibliotek publicznych

Od przyszłego roku resorty kultury i edukacji realizować będą wspólny program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2016-2200

Instytucje Rynek Polski

Działania MKiDN na rzecz promocji czytelnictwa

Zatrzymanie spadkowego trendu w czytelnictwie – odsetek osób deklarujących czytanie wzrósł o 2,5 proc. Systematyczny wzrost nakładów MKiDN na czytelnictwo

Prawo autorskie Rynek Polski

MKiDN ogranicza zakres reformy prawa autorskiego, obiecuje powrót wkrótce do początkowych założeń

Z bazy Rządowego Centrum Legislacji zniknął projekt UC159, zawierający większość już skonsultowanych zmian

Instytucje

Rok 2014 w kulturze. Podsumowanie MKiDN

2014 był pierwszym rokiem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Prawo autorskie Rynek Polski

Materiały video z szóstego Forum Prawa Autorskiego

Podczas spotkania, które odbyło się 19 listopada, dyskutowano o mechanizmach licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne

Instytucje

Programy MKiDN na rok 2015

W przypadku programu Promocja Czytelnictwa przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków

Prawo autorskie

Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom

10 września w siedzibie MKiDN odbyło się posiedzenie międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych