MKiDN

Powrót do strony głównej
Instytucje

MKiDN: Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury

Wsparcie państwa dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury, a także firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wzrost środków na pomoc socjalną…

Instytucje

MKiDN przygotowuje pakiet wspierającym ludzi i instytucje kultury

Pakiet ten będzie elementem przygotowywanego przez rząd pakietu osłonowego dla osób prowadzących różne formy działalności, które odczują dotkliwe konsekwencje w związku z czasowym jej ograniczeniem

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2020

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Odwołania można składać w terminie do dnia 7 marca 2020 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2020

Odwołania należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Promocja czytelnictwa” 2020

Odwołania można składać w terminie do dnia 27 lutego 2020 r.

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2020

Odwołania należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2020 r.

Instytucje

Ruszył nabór wniosków do Programu Kultura

Głównym celem programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym

Instytucje

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020

Głównym celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich

Instytucje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy Ministra na rok 2020

Instytucją zarządzającą programami: „Partnerstwo dla książki”, „Literatura”, „Czasopisma” i „Promocja czytelnictwa” jest Instytut Książki

Nagrody

Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczone

Laureatem nagrody ministra kultury w kategorii Literatura został Janusz Szuber – poeta, eseista i felietonista

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programu „Promocja czytelnictwa” 2019

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programu „Literatura” 2019

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Literatura

Instytucje

Wyniki odwołań do naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2019

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Partnerstwo dla książki.

Instytucje

Dodatkowe 20 milionów na rozwój bibliotek publicznych

Relacja Instytutu Książki z konferencji prasowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego

Instytucje

Rozpatrzone zostały odwołania w ramach naboru do programu Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach

Instytucje

Wyniki naboru do programu Infrastruktura kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Infrastruktura kultury

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2019

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu

Instytucje

Wyniki naboru do programu „Literatura” 2019

Odwołania można składać w terminie do dnia 24 lutego 2019 r.

Instytucje

MKiDN i MSZ podpisały porozumienie w sprawie promocji polskiej kultury za granicą

Porozumienie wejdzie w życie z początkiem 2019 r. W pierwszym roku jego funkcjonowania zostało już zabezpieczone ponad 6 mln zł na utworzenie nowego programu skierowanego do narodowych i współprowadzonych instytucji kultury