Europejski sektor książek jest jedną z największych branż kultury i przemysłu twórczego w UE

Federacja Wydawców Europejskich (FEP) z zadowoleniem przyjęła zatwierdzenie przez Parlament Europejski przeważającą większością głosów (za przyjęciem raportu opowiedziało się 513 parlamentarzystów na 532 uprawnionych, 8 głosów wstrzymujących się i 11 przeciw) raportu  Future of the European Book Sector w sprawie przyszłości europejskiego sektora książki.  Po raz pierwszy od 10 lat Parlament wydał specjalne zalecenia dla sektora, w którym Europa jest światowym liderem.

W raporcie uznano zasadniczy wkład sektora książki, który zapewnia obywatelom miliony książek do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Jednak wkład ten opiera się na kluczowych elementach, których należy bronić nawet w UE: w tym na zrównoważonym łańcuchu wartości, wolności słowa, różnorodności redakcyjnej i niezależności od cenzury państwowej. Sektor wymaga jednak pilnych działań, aby stawić czoła ważnym wyzwaniom, takim jak nieuczciwe praktyki ze strony firm Big Tech, inflacja i rosnące koszty, transformacja ekologiczna i generatywna sztuczna inteligencja.

Ważnym elementem sprawozdania jest apel o zapewnienie kompatybilności e-książek na wszystkich urządzeniach, aby konsumenci mieli zapewniony dostęp do wszelkich e-książek, ich odczytu, przechowywania i przekazywania w dowolnym formacie.

W tym celu posłowie wzywają Komisję i państwa członkowskie do większych inwestycji w promocję czytelnictwa, wprowadzenia programów bonów kulturalnych, które pomogą obywatelom w kupowaniu książek, zapewnienia wydawcom wsparcia, aby stali się bardziej zrównoważeni środowiskowo i zapewniali dostępność swoich książek, odpowiedniego egzekwowania ustawy o rynkach cyfrowych oraz wprowadzić nowe obowiązki gwarantujące interoperacyjność e-czytników.

Posłowie wzywają też do zapewnienia silniejszego miejsca sektora książki w istniejących programach UE, takich jak „Kreatywna Europa” i „Horyzont”, w celu wspierania tłumaczeń, obiegu książek, innowacji i badań. Parlament wezwał także do podejmowania krajowych i europejskich inicjatyw wspierających promocję czytelnictwa, takich jak bony na książki lub „ambasadorzy czytania”.

Potrzebne jest wsparcie dla europejskiej branży księgarskiej, by zdołała ona sprostać coraz to nowym wyzwaniom oraz by nasze społeczeństwo mogło nadal korzystać z bogatej oferty literatury europejskiej.

Jak zauważa Tomasz Frankowski- twórca raportu, europejski sektor książek jest jedną z największych branż kultury i przemysłu twórczego w UE i może pochwalić się publikacją około 600 000 tytułów rocznie. Większość czołowych wydawców to wydawcy europejscy.

Parlament Europejski apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie promocji utworów o dużej wartości kulturalnej i społecznej przez zwiększenie budżetu bibliotek, jak również o wspieranie lokalnych księgarni i ochrony zdolności inwestycyjnych wydawców.

Na koniec Parlament przypomniał o zasadniczym znaczeniu uczciwego środowiska internetowego, w którym internetowe platformy handlowe kładą kres swoim antykonkurencyjnym praktykom, a narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji zapewniają przejrzystość danych wykorzystywanych do celów szkoleniowych.

Ricardo Franco Levi, prezes FEP, oświadczył, że „Parlament Europejski przedstawił bardzo ważne propozycje, które mają zapewnić Europie pozostanie światowym liderem w branży wydawniczej, stawiając czoła wielu wyzwaniom XXI wieku. Chcę podziękować sprawozdawcy Tomaszowi Frankowskiemu, a także wszystkim negocjatorom Parlamentu za dobrą współpracę i wzywamy państwa członkowskie i Komisję do wdrożenia w następnej kadencji wielu dobrych propozycji zawartych w tym sprawozdaniu”.

 

 

źródło: FEP

FB Tomasz Frankowski

Kategorie: Instytucje, Wydarzenia

O autorze