System Alma i wyszukiwarka Primo za darmo

Przegląd

Do 12 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00 można składać wnioski o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa.

O przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek mogą ubiegać się duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju.

więcej https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4889-system-alma-i-wyszukiwarka-primo-za-darmo—trwa-nabor-wnioskow.-narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0.html

Kategorie: Instytucje